Bezpieczne dziecko

04-04-09 Administrator 0 comment

Szkolenie “Bezpieczne dziecko”

Szkolenie pod hasłem „Bezpieczne dziecko” skierowane było do uczniów klas „0” oraz klas I-III kształcenia zintegrowanego. Przeprowadziła je w roku szkolnym 2007/2008 pani mgr Anita Małkowska. Działania edukacyjne miały na celu zwiększenie świadomości wśród dzieci, polegającej na bezpiecznym uczestnictwie w ruchu drogowym oraz właściwym i szybkim reagowaniu w sytuacjach zagrożenia.

     szk2_m   
 szk1_m   

Zakres treści edukacyjnych obejmował zagrożenia jakie może napotkać dziecko przebywając na ulicy, jezdni, szosie, ale również na placu zabaw i w domu. Zajęcia trwały około jednej godziny zegarowej w każdej klasie. W ramach szkolenia prowadząca przedstawiła uczniom prezentacje multimedialną dotyczącą bezpiecznego przebywania na jezdni/drodze/szosie, na placu zabaw i w domu. Była też część praktyczna – czyli ćwiczenia jak obronić się przed groźnym psem oraz pogadanka. Temat zajęć został odnotowany w poszczególnych dziennikach lekcyjnych.