Szkolenie dla nauczycieli 2007

05-04-09 Administrator 0 comment

„Wykorzystanie prezentacji multimedialnej na lekcjach kształcenia zintegrowanego”

Warsztaty dla nauczycieli pt., „Wykorzystanie prezentacji multimedialnej na lekcjach kształcenia zintegrowanego” odbyły się w dniach 16-18 października 2007 roku. Prowadziła je nauczycielka informatyki mgr Anita Małkowska. Tematem szkolenia było nabycie umiejętności posługiwania się programem Microsoft Office PowerPoint oraz poznanie metod tworzenia multimedialnych prezentacji dydaktycznych, których odbiorcami są dzieci z klas I-III szkoły podstawowej.

    kurs1_m

 kurs2_m    

Efektem spotkań były bardzo dobre prezentacje multimedialne wykonane przez nauczycieli kształcenia zintegrowanego.