Szkolenie dla nauczycieli 2008

05-04-09 Administrator 0 comment

“Wykorzystanie komputera w pracy wychowawcy klasowego”

Dnia 10 stycznia 2008 roku z Zespole szkół w Zbicznie zostało przeprowadzone szkolenie dla nauczycieli – wychowawców pt., „Wykorzystanie komputera w pracy wychowawcy klasowego”. Przeprowadziła je nauczycielka informatyki mgr Anita Małkowska. Celem szkolenia było poznanie zasad pracy w programie Microsoft Word i Microsoft Excel; praca na gotowych materiałach szkoleniowych; dokonywanie zmian i poprawek w tekście (drukach i wzorach dokumentów), posługiwanie się arkuszem kalkulacyjnym do obliczania frekwencji i ocen klasyfikacji semestralnej uczniów. Na koniec szkolenia wszyscy uczestnicy otrzymali materiały szkoleniowe na płytach CD.