Szkolenie dla nauczycieli 2007/2008

05-04-09 Administrator 0 comment

“Obsługa urządzeń audiowizualnych”

Organizatorem szkolenia była nauczycielka informatyki mgr Anita Małkowska. Szkolenie dotyczyło obsługi urządzeń audiowizualnych (notebook i projektor multimedialny). Przeszkolonych zostało jedenastu chętnych nauczycieli Zespołu Szkół w Zbicznie. Nauczyciele zostali przeszkoleni indywidualnie, w ustalonym wcześniej terminie. Każdy uczestnik szkolenia najpierw wysłuchał instruktażu a następnie samodzielnie w obecności prowadzącego szkolenie podłączył i rozłączył urządzenia audiowizualne. Wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymali zaświadczenia o przeszkoleniu w zakresie obsługi urządzeń audiowizualnych oraz mają możliwość wykorzystania sprzętu na swoich zajęciach. Po przeprowadzonym szkoleniu znacznie wzrosło zainteresowanie wykorzystania sprzętu komputerowego na zajęciach dydaktyczno-wychowawczych w szkole.