Kurs przygotowawczy na kartę motorowerową 2009

09-12-09 Administrator 0 comment

Kurs przygotowawczy na kartę motorowerową

Od września do listopada 2009 roku dla uczniów gimnazjum przeznaczone były zajęcia pozalekcyjne z zakresu wychowania komunikacyjnego. Na zajęcia uczęszczało 28 osób. Program zajęć kursu przygotowawczego na kartę rowerową był realizowany w korelacji z programem zajęć z techniki. Głównym celem zajęć było przygotowanie uczniów do uzyskania karty motorowerowej. Uczniowie podczas zajęć poznawali zasady bezpieczeństwa ruchu drogowego, uczyli się jak bezpiecznie jeździć po drogach oraz poznawali przepisy ruchu drogowego. Ponadto uczniowie zostali zapoznani z zasadami udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
Podczas zajęć uczniowie zapoznali się z :
-ogólnymi  zasadami  poruszania się po drogach oraz odpowiedzialnością
prawną za własne zachowanie
-umiejętnością korzy stania z kodeksu drogowego
-warunkami dopuszczenia motorowerzysty do ruchu
-podstawowymi pojęciami: droga, jezdnia, pas ruchu, pobocze, chodnik,
uczestnik ruchu
-budową i zasadą działania motoroweru
-znakami, sygnałami i poleceniami w ruchu drogowym
-zasadą zachowania szczególnej ostrożności
-zasadami ruchu pojazdów w kolumnie
-oznakowaniem i rodzajem skrzyżowań
-zasadami pierwszeństwa przejazdu na skrzyżowaniach
-hierarchią ważności przepisów, znaków i sygnałów drogowych oraz poleceń
wydawanych przez osobę uprawnioną do kierowania ruchem
-przyczynami wypadków drogowych
-postępowaniem w razie wypadków
-skutkami wypadków drogowych
-zasadami udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej

Oprócz zajęć teoretycznych, w bieżącym semestrze zastały przeprowadzone zajęcia z praktycznej nauki jazdy motorowerem, gdzie uczniowie mogli doskonalić technikę jazdy na motorowerze oraz ćwiczyć umiejętność prawidłowego wykonywania manewrów. Zajęcia zakończyły się egzaminem, który składał się z dwóch części : teoretycznej i praktycznej.
Egzamin teoretyczny, który odbył się 2o października składał się z 15 pytań, które dotyczyły zasad ruchu drogowego, znajomości znaków drogowych oraz zasad udzielania pierwszej pomocy.
Dnia 27 października o godzinie 13.30 został przeprowadzony egzamin praktyczny. Polegał on m.in. na przejechaniu slalomu, ósemki, zasygnalizowania zamiaru skrętu, oraz zatrzymania się na znaku stop. Do egzaminu przystąpiło 24 uczniów z czego 3 nie zaliczyło.
Egzamin odbywał się przed szkołą – na bieżni i wzdłuż alejek, przy których zostały umieszczone znaki drogowe. Nad prawidłowością przebiegu części praktycznej czuwał policjant z Wydziału Ruchu Drogowego z Brodnicy p. Kotewicz oraz dwóch nauczycieli: p. L. Jasieniecka, M. Choszczeńska. Komisja oceniła technikę jazdy i umiejętności zastosowania przepisów ruchu drogowego w praktyce.