Akcja charytatywna 2010

03-01-11 Administrator 0 comment

Paczka dla dziecka Powodzian

Akcja PACZKA DLA DZIECKA POWODZIAN trwała od 25 października do 19 listopada 2010 roku. Zorganizowana została przez Dyrekcję Zespołu Szkół oraz nauczycieli świetlicy. Uczniowie oraz rodzice dostarczali artykuły papiernicze i maskotki do świetlicy. Pieniądze na paczki pochodziły:
– ze sprzedaży ciast, przekazanych dzięki współpracy z rodzicami,
– z loterii fantowej,
– ze sprzedaży maskotek oraz kart świątecznych, wykonanych przez Siostry Franciszkanki z Orlika.
Uczniowie naszej szkoły wykonali na zajęciach dodatkowych, prowadzonych przez nauczycieli świetlicy, kartki świąteczne dla swoich rówieśników z terenów dotkniętych powodzią. Na rzecz Społecznego Komitetu Pomocy Powodzianom “Powodzianie 2010” przekazano 63 paczki, maskotki oraz 20 kostek mydła. W akcję włączyło się duże grono życzliwych osób, które uczestniczyło w wypieku ciast, udzieliło nam wsparcia finansowego oraz pomocy rzeczowej.

dary

dary

dary

Podczas akcji zorganizowano loterię fantową:

dary

Dzieci wykonały podziękowania dla sponsorów:

dary