Internetowe Centrum Informacji Medialnej

01-02-11 Administrator 0 comment

 Internetowe Centrum Informacji Medialnej

W roku szkolnym 2007/2008 biblioteka Zespołu Szkół w Zbicznie została wyposażona w nowoczesny sprzęt komputerowy w ramach projektu „Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej”. Projekt został współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W bibliotece zorganizowane zostały 4 stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu. Osoby korzystające z ICIM mają także do dyspozycji sieciowe urządzenie wielofunkcyjne. Centrum służy uczniom i nauczycielom jako źródło wiedzy i informacji. Z Internetu można korzystać wyłącznie do celów edukacyjnych. Nad porządkiem czuwają nauczyciele bibliotekarze, którzy są opiekunami ICIM. Z komputerów można korzystać w godzinach pracy biblioteki szkolnej.

icim  icim 
 icim icim