Paczka dla dziecka niepełnosprawnego

28-04-11 Administrator 0 comment

Akcja charytatywna “Paczka dla dziecka niepełnosprawnego”

Akcja  „Paczka dla dziecka niepełnosprawnego” trwała  od  15.02.2011 r.  do 20.04.2011 r. Akcję tę zorganizowała Dyrekcja Zespołu Szkół i nauczyciele świetlicy:
Paulina Orłowska-Kamińska, Grażyna Nawacka, Joanna Hartka, Wojciech Żurański, Katarzyna Słomińska.
Główne cele akcji:
1) Poszanowanie drugiego człowieka
2) Kształtowanie wrażliwości na potrzeby innych
3) Podejmowanie własnej inicjatywy
4) Zgodna praca zespołowa
5) Wzmocnienie pożądanych społecznie postaw poprzez pozyskiwanie darczyńców
6) Tolerancja, zrozumienie (umiejętności dzielenia się tym, co mamy)
Pieniądze na paczki były pozyskiwane:
a) ze sprzedaży ciast (współpraca z rodzicami, gronem Pedagogicznym, piekarnia „Świerkowa”)
b) od sponsorów
c) z „Kiermaszu Walentynkowego” (sprzedaż lizaków i kartek walentynkowych wykonanych przez uczniów)
d) z „ Kiermaszu Wielkanocnego” (sprzedaż ozdób wielkanocnych wykonanych przez nauczycieli świetlicy i uczniów)
Za pozyskane pieniądze zakupiono:
– artykuły papiernicze,
– piłki, skakanki, gumy do skakania,
– rajstopy, skarpetki,
– słodycze.
Uczniowie byli w pełni zaangażowani w sprzedaż ciast, lizaków, kartek walentynkowych, wielkanocnych, ozdób świątecznych itp. W akcji aktywnie uczestniczyli uczniowie.
 
Akcja objęła następujących uczniów:
– posiadających orzeczenie o niepełnosprawności,
– 4 uczniów z naszej szkoły, którzy mieszkają w Domu Dziecka.
Akacja przyniosła pożądany efekt.
Uczniom przekazaliśmy 42 paczki.

Wszystkim zaangażowanym w akcję, serdecznie dziękują organizatorzy.

akcja

akcja

akcja