Pasowanie gimnazjalistów 2012/2013

12-10-12 Administrator 0 comment

PASOWANIE GIMNAZJALISTÓW I DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

12 października 2012 r. to pamiętna data dla Gimnazjalistów klas pierwszych. W tym dniu w murach naszego Gimnazjum odbyło się uroczyste Ślubowanie uczniów klasy I a i I b. Punktualnie o godzinie 11.50 prowadząca ceremonię uczennica klasy III, Marta Kulka powitała przybyłych gości: Panią Dyrektor Izabelę Staniek , Panią Wicedyrektor  Krystynę Nowatkowską, przedstawicieli Urzędu Gminy, nauczycieli, rodziców i uczniów.
Szczególnie gorąco powitała bohaterów uroczystości – uczniów klas I , którzy gotowi byli do złożenia uroczystego ślubowania na Flagę Rzeczypospolitej Polskiej.

Po odśpiewaniu hymnu państwowego nastąpiła część oficjalna uroczystości. Uczniowie klas pierwszych Gimnazjum w Zbicznie, uroczyście ślubowali:

 

Dbać o honor i tradycje szkoły i godnie reprezentować jej imię na zewnątrz.
Kształtować ambicję i dumę z godnego miana gimnazjalisty.

Rzetelną nauką i pracą wypełniać pokładane w nas nadzieje nauczycieli, wychowawców i rodziców.
Wyrabiać w sobie siłę woli, prawość charakteru, koleżeństwo i chęć niesienia pomocy innym.
Szanować poglądy i przekonania swoich kolegów i koleżanek.

Dbać o piękno mowy ojczystej i wyrażać się w sposób kulturalny.
Czcić i szanować symbole szkoły, wsi i kraju oraz nasze wartości narodowe.
W imię odwagi i prawdomówności wytrwać we własnym ślubowaniu.

Następnie Pani Dyrektor każdego pierwszaka pasowała na Gimnazjalistę i przyjęła do braci szkolnej.

 

Starsi koledzy przekazali również życzenia młodszym kolegom: samych sukcesów , wiary i konsekwencji w dążeniu do samorealizacji oraz pasji w rozwijaniu zdolności.

Mamy nadzieję, że wszystkie ważne stwierdzenia, które padły podczas uroczystości na długo zagoszczą w pamięci uczniów, że wyciągną z nich daleko idące wnioski. 

Gimnazjaliści otrzymali upominki od Pań Wychowawczyń, plecione bransoletki.

Drugą część uroczystości prowadzili uczniowie klas pierwszych, którzy przygotowali krótki występ artystyczny, gdyż 12 października obchodziliśmy Dzień Edukacji Narodowej. Uczniowie w zabawny sposób przedstawili los „biednego, spracowanego” nauczyciela w scence pt. „Przyszedł doktor do belfra”, w którym ukazali wszystkie męczące nauczycieli problemy w czasie całej kariery zawodowej.

Później był czas na życzenia, huczne sto lat, kwiaty  i niespodzianka od Samorządu Uczniowskiego- pyszny tort z fajerwerkami … szkoda że taki dzień mamy tylko raz w roku, bo i uczniowie są podejrzanie mili tego dnia.

Ten dzień dla wszystkich zakończył się słodkim poczęstunkiem, przy wspólnym śpiewie i zabawie.