O astronomii podczas ferii w Zbicznie

15-01-13 Administrator 0 comment

O astronomii podczas ferii

Uczniowie Gimnazjum w Zbicznie podczas ferii postanowili pogłębić  swoją wiedzę astronomiczną. Podczas zorganizowanych w ferie zajęć odbyła się projekcja filmu z serii: „Tajemniczy kosmos”. Film opowiada o tym, jaki wpływ na  kształtowanie  się losów  Wszechświata miała grawitacja. Dokument ukazuje ogromny wpływ tej siły na formowanie się galaktyk i układów planetarnych. Po projekcji filmu i dyskusji na temat grawitacji, uczniowie zapoznali się z wynikami swoich obserwacji w ramach projektów : ”STAR Count” i „GLOBE at Night”. Są to ogólnoświatowe programy badawcze, w których uczniowie Gimnazjum w Zbicznie wraz z uczniami z Zespołu Szkół i Gimnazjum w Jabłonowie Pomorskim badają wpływ zanieczyszczenia nieba sztucznym światłem. Na koniec spotkania uczniowie mieli możliwość odkrycia planet pozasłonecznych w programie „Zooniverse – Planethunters” , który jest miejscem, gdzie realizowane są największe, najpopularniejsze i najefektywniejsze obywatelskie projekty naukowe w Internecie.

Organizatorem i opiekunem uczniów podczas zajęć był Rafał Laskowski- nauczyciel fizyki w Gimnazjum w Zbicznie