Całoroczny konkurs kaligraficzny

20-02-13 Administrator 0 comment

Całoroczny konkurs “Najładniejszy zeszyt”

Mały Samorząd Uczniowski Zespołu Szkół w Zbicznie pod kierunkiem p. Murlik i p. Sarnowskiej prowadzi całoroczny konkurs pt. „Najładniejszy zeszyt” dla klas I-III. Konkurs  trwa od października do czerwca. Każdego miesiąca wychowawca wybiera 4 uczniów z klasy, których zeszyty są najstaranniej prowadzone i wpisuje ich nazwiska w zbiorowej tabeli. W czerwcu komisja podsumowuje całoroczną pracę uczniów i nagradza 24 spośród wszystkich klas I-III.Laureaci otrzymują oprócz nagród tytuł: „MISTRZ KALIGRAFII”. Konkurs ma na celu wypracowanie u uczniów nawyku kształtnego pisma i starannego prowadzenia zeszytów.