6 – latek w szole

06-12-13 Administrator 0 comment

Ustawa „sześciolatkowa” weszła w życie

 

      14 listopada 2013r. weszła w życie tzw. „ustawa sześciolatkowa”. Zawarte  w niej rozwiązania wprowadzają regulacje dotyczące obejmowania obowiązkiem szkolnym dzieci sześcioletnich.

      Datą wprowadzenia obowiązku szkolnego dla sześciolatków pozostaje 1 września 2014r. Od 1 września 2014r. klasy pierwsze będą liczyły do 25 uczniów. Rozwiązanie to ma docelowo dotyczyć klas I-III (we wrześniu 2014r. – klasy I, we wrześniu 2015r. – klasy I i II, od września 2016r. – klasy I – III). Przepis wchodzi w życie 1 września 2014r.

       W latach szkolnych 2014/2015 i 2015/2016 – w szkołach podstawowych, w których utworzony będzie więcej niż jeden oddział klasy pierwszej, dzieci będą dobierane do poszczególnych oddziałów klasy I, począwszy od najmłodszych.

Od 1 września 2014r.:

·         Obowiązek szkolny obejmie wszystkie dzieci 7-letnie (rocznik 2007) oraz dzieci 6-letnie, urodzone w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2008r.,

·         Spełnianie obowiązku szkolnego będą mogły rozpocząć również dzieci urodzone w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2008r., jeśli taka będzie wola ich rodziców (wniosek rodziców).

Od 1 września 2015r.:

·         Obowiązek szkolny obejmuje dzieci siedmioletnie, urodzone w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2008r., które rok wcześniej nie rozpoczęły spełniania obowiązku szkolnego oraz wszystkie dzieci z rocznika 2009 (sześciolatki).

fgfWięcej informacji na stronie MEN – www.6latki.men.gov.pl