Powiatowy Konkurs Profilaktyki Zdrowotnej „Alkohol i używki – wróg czy przyjaciel?”

07-04-14 Administrator 0 comment

26 marca 2014 r. w Zespole Szkół w Zbicznie odbył się finał powiatowego konkursu „Alkohol i używki – wróg czy przyjaciel?” Konkurs skierowany był do uczniów szkół gimnazjalnych powiatu brodnickiego. Głównym celem przedsięwzięcia było uświadomienie zagrożeń wynikających z sięgania po alkohol i inne używki, pogłębianie wiedzy o zagrożeniach zdrowotnych spowodowanych używkami, promowanie zdrowego trybu życia wśród młodzieży szkolnej, kształtowanie postaw i zachowań prozdrowotnych, czy też wskazywanie możliwości spędzania wolnego czasu bez używek. Zadaniem uczestników konkursu było przygotowanie plakatu w technice dowolnej lub pokazu multimedialnego.

Wyniki konkursu:

Kategoria plakat profilaktyczny

1 miejsce            – Sandra Knorps – Zespół Szkół w Pokrzydowie
2 miejsce            – Karolina Łysik – Gimnazjum im. Jana Pawła II w Bobrowie
3 miejsce            – Oliwia Jarzembowska – Zespół Szkół w Zbicznie
                          – Karolina Mierzejewska – Zespół Szkół w Pokrzydowie

Kategoria prezentacja multimedialna:

1 miejsce            – Weronika Fusińska – Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Jabłonowie Pom.
2 miejsce            – Magdalena Prusiecka – Gimnazjum im. Jana Pawła II w Bobrowie
3 miejsce            – Arkadiusz Wojciechowski i Damian Juszczak – Gimnazjum im. M. Kopernika w Jabłonowie Pom.

Organizatorami konkursu było Stowarzyszenie Zgodnie z naturą i tradycją w Zbicznie oraz pani Jolanta Wojtkiewicz – nauczyciel biologii i chemii w Zespole Szkół w Zbicznie. Partnerami była Gmina Zbiczno – Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zbicznie, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbicznie oraz Zespół Szkół w Zbicznie.

Konkurs został dofinansowany ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach zadania „Profilaktyka poprzez sztukę i sport – II rok”