Wystawa prac plastycznych

27-01-15 Administrator 0 comment

Zajęcia artystyczne – wystawa plastyczna uczniów klas 4-6 szkoły podstawowej i gimnazjum.

W grudniu w naszej szkole miała miejsce wystawa plastyczna uczniów, podsumowująca  dorobek artystyczny uczniów z I półrocza 2014 roku.
Podczas zajęć artystycznych uczniowie wykonali prace płaskie i przestrzenne, które zaprezentowane były  pod następującymi hasłami:
Malarstwo :
• makimono (moja opowieść o malarstwie)
• inspiracje twórczością Vincenta van Gogha pod hasłem 
‘’Pejzaż ze strachem na wróble’’
• martwa natura
• ekspresja w malarstwie
Grafika artystyczna
• martwa natura z owocami
• monotypia
Rysunek
• światłocień w rysunku – martwa natura
• zabytki mojego regionu
Relief
Rzeźba
                                               opiekun Jolanta Okońska