Planetarium w naszej szkole

17-02-15 Administrator 0 comment

Planetarium w Zespole Szkół w Zbicznie

Dnia 09.02.2015 r. zaprosiliśmy do naszej szkoły planetarium. Objazdowe planetarium zaprezentowało uczniom profesjonalny seans, pokazało ciekawe zjawiska astronomiczne i geograficzne, zachodzące na niebie.  Przybliżyło wiedzę o otaczającym nas świecie gwiazd i planet. Seanse, swoim tematem, oraz zakresem podawanych informacji dostosowane były do wieku uczestników. Tym razem  obejrzały je 3 grupy: klasy 3 i 6 SP, oraz klasy III gimnazjum.

Koszt udziału w seansie – dla jednego uczestnika wynosił 10 zł. Uczniowie płacili tylko  po 2 zł., pozostałą część – 8 zł. na uczestnika dofinansowała Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych   w Zbicznie, co stanowiło kwotę 835 zł.
Bardzo dziękujemy!!!