Rekrutacja do Szkoły Podstawowej

28-02-15 Administrator 0 comment

 

Rekrutacja do Szkoły Podstawowej w Zbicznie

na rok szkolny 2019/2020

Pliki do pobrania:

Rekrutacja do 1 kl. Szkoły Podstawowej w Zbicznie na rok szkolny 2019/2020 – informacje dla rodziców.
Zgłoszenie kandydata do 1 klasy publicznej szkoły podstawowej.
Załącznik nr 1 do zgłoszenia kandydata do klasy 1 – oświadczenie o miejscu zamieszkania kandydata i rodziców kandydata.
Wniosek o przyjęcie ucznia do 1 klasy publicznej szkoły podstawowej na rok szkolny 2019/2020.
Załącznik nr 1 do wniosku – oświadczenie wnioskodawcy o uczęszczaniu rodzeństwa do zespołu szkół, do którego zostaje złożony wniosek.
Załącznik nr 2 do wniosku – oświadczenie o zatrudnieniu jednego z rodziców w obwodzie zespołu szkół.
Załącznik nr 3 do wniosku – oświadczenie o zamieszkaniu krewnych w obwodzie szkoły.