Rekrutacja do Przedszkola w Zbicznie

08-03-15 Administrator 0 comment

Rekrutacja do Przedszkola w Zbicznie

  na rok 2019/2020

 

Pliki do pobrania
Wniosek o przyjęcie do publicznego przedszkola 2019/2020.

Karta zgłoszenia dziecka sześcioletniego (dla dzieci, które wcześniej nie chodziły do przedszkola).

Załącznik nr 1 – oświadczenie o wielodzietności.
Załącznik nr 2 – oświadczenie o samotnym wychowywaniu.
Załącznik nr 3 – oświadczenie o zatrudnieniu lub pobieraniu nauki w systemie dziennym przez obojga rodziców.
Załącznik nr 4 – oświadczenie wnioskodawcy o spełnianiu kryterium dziecko ma rodzeństwo będące wychowankiem przedszkola.

Załącznik nr 5 – oświadczenie wnioskodawcy o objęciu rodziny nadzorem kuratorskim / wsparciem asystenta rodziny.

Załącznik nr 6 – oświadczenie o zamieszkaniu kandydata do przedszkola w odległości do 3 km  od przedszkola.
Załącznik nr 7 – deklaracja pobytu dziecka w przedszkolu powyżej bezpłatnego czasu.