Aktywna szkoła – aktywny uczeń

11-03-15 Administrator 0 comment

 SZKOŁA  PODSTAWOWA  W  ZBICZNIE  PRZYSTĄPIŁA

 DO OGÓLNOPOLSKIEGO PROGRAMU:

 Na  realizację programu  składa się  przeprowadzenie w okresie  od 20 stycznia 2015 r. do 31 maja 2015 r. cyklu zadań. Szkoły, które wykonają zadania przewidziane regulaminem konkursu, otrzymają tytuły AKTYWNA SZKOŁA – AKTYWNY UCZEŃ  i dyplomy honorowe.

Regulamin konkursu:

1.  1. Celem konkursu jest popularyzowanie wśród uczniów w całej Polsce podstawowych zasad zdrowego trybu życia wśród dzieci i młodzieży.

2.    2. Szkoły przystępujące do konkursu przyjmą na siebie zadania, których wykonanie będzie oceniane przez jury punktowo, w skali od “1” do “10”. Warunkiem do otrzymania tytułu i dyplomu AKTYWNA SZKOŁA – AKTYWNY  UCZEŃ  jest uzyskanie co najmniej 80 punktów za 10 zadań. W skład jury wchodzą przedstawiciele organizatora konkursu.

Zadania konkursowe:

1.1.Przeprowadzenie, we wszystkich klasach szkoły, debaty uczniowskiej nt.  Zdrowie na talerzu w zgodzie z piramidą żywienia” zakończonej testem sprawdzającym dla uczniów wg układu opracowanego przez szkołę (prace plastyczne, test wiedzy z doboru i kaloryczności produktów). Ocena jury na podstawie prac, po 3 z każdej klasy, przesłanych do jury konkursu pocztą elektroniczną.

1. 2.Przeprowadzenie sondażu, z dostosowaniem do grup wiekowych  pn. Jak dbać o swoją kondycję fizyczną, jak żyć i odżywiać się zdrowo? Forma  sondażu może być dowolnie rozszerzana przez szkołę lub modyfikowana stosownie do wieku uczniów. Ocena na podstawie 10 najciekawszych prac wg wyboru szkoły, przesłanych przez szkoły do jury konkursu.

1.3.Przeprowadzenie spotkań uczniów z regionalnymi przedstawicielami  sportu, przedstawicielami służby zdrowia, organizacjami społecznymi promującymi zdrowy tryb życia etc. nt. Bezpieczeństwo w sporcie oraz budowanie własnego systemu wartości poprzez osiągnięcia sportowe. Ocena na podstawie opisu wykonanych przedsięwzięć, sporządzonego przez szkołę i przesłanego do jury pocztą elektroniczną.

2.   4.Przeprowadzenie pogadanek we wszystkich klasach nt.: Wpływ osiągnięć technicznych XXI wieku wpływających negatywnie na rozwój i kondycję zdrowotną dzieci i młodzieży. Ocena na podstawie informacji przesłanej do jury pocztą elektroniczną. 

1. 5.Przeprowadzenie szkolnego konkursu na dowolne prace plastyczne, literackie lub publicystyczne z motywem przewodnim: Sposoby na ciekawy i zdrowy wypoczynek. Ocena na podstawie informacji przesłanej do jury przez szkołę.

2. 6.Przeprowadzenie we wszystkich klasach konwersatoriów nt. “Konsumenckie ABC” –  przygotowanie gazetki informacyjnej lub wystawy szkolnej na temat: “Czy zdrowo żyjemy?” Ocena na podstawie informacji przesłanej do jury przez szkołę. 

3. 7.Zorganizowanie we wszystkich klasach cyklicznych zajęć z wychowania fizycznego prowadzonych przez młodzież pod kierunkiem nauczycieli  w-f: Mój zestaw ćwiczeń poprawiający kondycję oraz nauczenie innych ich właściwego stosowania. Ocena na podstawie informacji przesłanych do jury przez szkołę. 

1. 8.Przeprowadzenie we wszystkich klasach konwersatoriów pod hasłem: Zaburzenia stanu zdrowia i rozwoju związane z nieprawidłowym  odżywianiem (otyłość, niedobór masy ciała, anoreksja, bulimia) – jak rozpoznać chorobę i gdzie szukać pomocy? Wskazany udział specjalistów  oraz osób walczących  z daną chorobą.

2.   9.Przeprowadzenie jednorazowych zajęć ruchowych we wszystkich klasach  pn. „Dzień ruchu w szkole” wraz z przeprowadzeniem ogólnoszkolnego testu wydolności/sprawności fizycznej – wyłonienie zwycięzcy oraz omówienie wyników testu przez nauczycieli wychowania fizycznego.

3.    10.Zorganizowanie spotkania z rodzicami uczniów szkoły na temat wpływu siedzącego trybu życia na zdrowie i kondycję dziecka – temat niedostosowania społecznego dziecka, izolacja w grupie, agresja.       

K      Koordynatorem  programu w szkole jest Pani Maria Zajda-nauczyciel przyrody.