Akcja charytatywna “Wspomagajmy sie wzajemnie”

30-03-15 Administrator 0 comment

AKCJA CHARYTATYWNA

WSPOMAGAJMY SIĘ WZAJEMNIE

 PACZKA ŚWIĄTECZNA DLA UCZNIÓW NASZEJ SZKOŁY

Akcja charytatywna WSPOMAGAJMY SIĘ WZAJEMNIE w świetlicy szkolnej trwała od 2.02.2015 r do 27.03.2015 r.

Akcję zorganizowali:

– nauczyciele świetlicy:

p. Grazyna Nawacka

p. Marek Wójcik

– nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

p. Grażyna Wójcik

– nauczyciel wychowania fizycznego

p. Adrian Janczak

– nauczyciel informatyki i biblioteki

p. Wojciech Żurański

 

Główne cele akcji

1.       Kształtowanie wrażliwości na potrzeby innych

2.       Poszanowanie drugiego człowieka

3.       Podejmowanie własnej inicjatywy

4.       Zgodna praca zespołowa

5.       Wzmocnienie pożądanych społecznie postaw poprzez pozyskiwanie darczyńców

6.       Tolerancja zrozumienie (umiejętność dzielenia się tym, co mamy)

 Pieniądze na paczki były pozyskiwane:

a)       Ze sprzedaży ciast (współpraca z rodzicami, piekarnia Świerkowa Brodnica)

b)       Z kiermaszu walentynkowego

c)       Od sponsorów: 

W   – Wójta Gminy Zbiczno

      – Gminnej Komisji Problemów Alkoholowych

      – Janusza Chachulskiego

      – Kazimierza Chachulskiego

      – Katarzyny Wilkanowskiej

      – Moniki Biegańskiej 

      – Beaty Doleckiej

      – Firmy Przewozowej TRAKT Mariusza Błażejewicza

      – Rady Rodziców 

 

Za pozyskane pieniądze zakupiono:

– artykuły papiernicze,

-sprzęt sportowy

– słodycze

Uczniowie byli w pełni zaangażowani w sprzedaż: ciast, lizaków, kwiatów, serduszek, kartek walentynkowych itd.

Akcja objęła następujących uczniów;

– posiadających orzeczenie o niepełnosprawności

– zakwalifikowani na podstawie przeprowadzonych rozmów z wychowawcami i Wewnętrznego Regulaminu Pomocy

– aktywni w szkole i świetlicy

 

Organizatorzy akcji przekazali 47 paczek dla uczniów naszej  szkoły.

Wszystkim zaangażowanym w akcję serdecznie dziękują organizatorzy.