Egzamin na kartę rowerową

02-06-15 Administrator 0 comment

PROTOKÓŁ Z PRZEBIEGU EGZAMINU NA KARTĘ ROWEROWĄ

W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

Do egzaminu na kartę rowerową w roku szkolnym 2014/2015 przystąpiło 62 uczniów szkoły podstawowej. Podczas egzaminu pisemnego uczniowie musieli wykazać się wiedzą z zakresu przepisów ruchu drogowego, budowy roweru, znajomości znaków drogowych, zasad bezpiecznego poruszania się po drogach oraz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Podczas egzaminu praktycznego uczniowie zaprezentowali umiejętność ruszania rowerem prosto i po łuku oraz hamowania w wyznaczonym miejscu. W tym roku szkolnym 39 osób zdało egzamin na kartę rowerową. Uczniów przygotowała i egzaminowała nauczycielka zajęć technicznych – Anita Małkowska.