Program “Bezpieczeństwo w sieci”

02-06-15 Administrator 0 comment

Program Ogólnopolski “Bezpieczeństwo w sieci”

W roku szkolnym 2014/2015 Zespół Szkół w Zbicznie przystąpił do Ogólnopolskiego Programu pt. “Bezpieczeństwo w sieci”. Odpowiedzialną za realizację zadań programowych była pani Anita Małkowska – nauczycielka informatyki.
W ramach programu zostały przeprowadzone w szkole lekcje na temat:
“Zagrożenia i pożytki wynikające z zastosowań komputerów i powszechnego dostępu do informacji”
“Jak zachować bezpieczeństwo podczas rozmów w sieci? Zagrożenia i korzyści wynikające z korzystania z Internetu”
“Zagrożenia Internetu”
“Jak się nie uzależnić od komputera?”

Wszystkie przeprowadzone zajęcia zostały odnotowane zapisem w dziennikach lekcyjnych.W ramach programu uczniowie oglądali film edukacyjny pt. “Sieciaki”. Na szkolnym korytarzu, na gazetce zamieszczone zostały informacje dotyczące zagrożeń Internetu. Również w pracowni komputerowej została zamieszczona gazetka i plakat przeciwdziałający cyberprzemocy. Wszystko po to, aby przestrzec dzieci i młodzież przed niebezpieczeństwami płynącymi z sieci.
Aby rodzice mieli świadomość zagrożeń i korzyści wynikających z korzystania ze środków masowego przekazu, pani dyrektor Halina Murlik podczas ogólnego zebrania z rodzicami w dniu 03.02.2015 roku przeprowadziła prelekcję pt. “Media – przyjaciel czy wróg rodzica. Wpływ środków masowego przekazu na dziecko.”