Dzień Bezpiecznego Internetu

23-06-15 Administrator 0 comment

Dzień Bezpiecznego Internetu

23.06.2015 w naszej szkole odbył się Dzień Bezpiecznego Internetu. Organizatorem imprezy była Pani Anita Małkowska  – nauczycielka informatyki. Tego dnia uczniowie gimnazjum zeszli na płytę główną boiska szkolnego, żeby odszukać ukrytych tam 6 zadań. Uczniowie musieli wykonać je na czwartej i piątej godzinie lekcyjnej w swoich klasach. Zdarzyło się tak, że dwie klasy realizowały więcej niż jedno zadanie a inne klasy nie miały żadnego zadania. Wszystkie zadania były punktowane. Wygrała klasa, która uzyskała największą liczbę punktów z realizowanych zadań. W najbliższym czasie, podczas uroczystej akademii, wszystkie klasy otrzymają pamiątkowe dyplomy, a dla zwycięskiej klasy II A przeznaczona jest nagroda.  

Na poniższym zdjęciu uczniowie szukają ukrytych na boisku szkolnym zadań.

Zadanie 1. Wykonaj ciekawe zdjęcia aparatem fotograficznym z wykorzystaniem proponowanych gadżetów: zabawek i kartki papieru z napisem: „BEZPIECZNY INTERNET”. (Zadanie za 3 pkt.)

Zadanie 2. Utwórz hasło reklamowe zawierające słowo „cyberprzemoc” (wyraz „cyberprzemoc” można odmieniać przez przypadki). (Zadanie za 2 pkt.)

Zadanie 3. Wykonaj plakat pod hasłem: „10 przykazań Bezpiecznego Internetu”. (Zadanie za 4 pkt.)

Zadanie 4. Wykonaj plakat pod hasłem: „Stop piractwu komputerowemu – czyli szanuję, więc nie kopiuję”(w zadaniu należy wykorzystać wizerunek pirata z poniższej ilustracji).(Zadanie za 4 pkt.)

 

 Zadanie 5. Wykonaj plakat pod hasłem: „ W szkole używamy tylko komórek mózgowych”
(podpowiedź: nie używamy telefonów komórkowych w szkole). (Zadanie za 4 ptk.)

Zadanie 6. Do podanej krzyżówki ułóż pytania: (Zadanie za 3 pkt.)

 

 

 

1.

P

R

O

C

E

S

O

R

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

D

Y

S

K

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

B

I

T

 

 

 

 

 

 

4.

K

O

M

P

U

T

E

R

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

R

A

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

P

R

O

G

R

A

M

 

 

 

 

 

 

 

7.

D

R

U

K

A

R

K

A

 

 

 

 

 

8.

M

Y

S

Z

K

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

T

E

K

S

T

Y

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

K

A

M

E

R

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

I

K

O

N

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

D

O

C