Konkurs Jesienny bukiet 2015

14-10-15 Administrator 0 comment

JESIENNY BUKIET
W Zespole Szkół w Zbicznie odbył się konkurs plastyczno-techniczny
W Konkursie wzięli udział uczniowie szkoły podstawowej jak i przedszkolaki.
Organizatorami konkursu byli: nauczyciele świetlicy Grażyna Nawacka i Marek Wójcik,
Grażyna Wójcik – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej,
Wojciech Żurański – nauczyciel bibliotekarz i zajęć komputerowych.
Do prac konkursowych uczniowie wykorzystali materiały przyrodnicze.
Wśród bukietów dominowały formy przestrzenne.
Nie zabrakło również prac wykonanych w formie płaskiej.
Wszystkie prace były wykonane estetycznie i bardzo pomysłowo.
Bukiety stanowiły dekoracje parapetów szkolnych w Dniu Edukacji Narodowej i
pasowania pierwszoklasistów.
Pieniądze na nagrody otrzymaliśmy od sponsorów:
– Gminnej  Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
– Rady Rodziców
– p. Wiolety Budzich
– p. Beaty Doleckiej
– p. Justyny i Wiesława Bykowskich 
Serdecznie
dziękują organizatorzy konkursu