Konkurs ekologiczny o zanieczyszczeniach powietrza

24-10-15 Administrator 0 comment

Udział w konkursie ekologicznym „Zanieczyszczenia powietrza na terenie Brodnickiego Parku Krajobrazowego”

15 października 2015 roku uczniowie Gimnazjum w Zbicznie brali udział w powiatowym konkursie „Zanieczyszczenia powietrza na terenie Brodnickiego Parku Krajobrazowego”.

Konkurs zorganizowany został przez Brodnicki Park Krajobrazowy. Jego celem było:

– uwrażliwianie na piękno otaczającej przyrody,

– pogłębienie wiedzy z zakresu ochrony przyrody i środowiska wśród  młodzieży,

– możliwość podejmowania działań na rzecz ochrony środowiska,

– możliwość rozbudzenia talentu twórczego o tematyce przyrodniczej.

Konkurs skierowany był do szkół gimnazjalnych powiatu brodnickiego.

Każde gimnazjum reprezentowane było przez czteroosobowe zespoły uczniów. Nasza szkoła wystawiła dwie grupy. Każda drużyna przygotowała prezentację multimedialną na w/w temat. Aby ją zrealizować młodzież opracowała zadanie w formie projektu. Na zajęciach koła biologicznego zaprojektowano plan projektu. Następnie młodzież podzieliła się zadaniami. Opracowali wiadomości o efektach zanieczyszczeń jak – efekt cieplarniany, kwaśne deszcze, smog, dziura ozonowa. Zwrócili uwagę na szkodliwość wypalania traw, na wydobywające się dymy z kominów oraz powstawanie biogazu z działalności rolniczej. Uczniowie pracowali w terenie robiąc dokumentację zdjęciową, badając stopień zanieczyszczeń na podstawie obecności odpowiednich gatunków porostów. Liczyli ilość przejeżdżających samochodów na głównych trasach BPK i przeliczali wyniki na ilość wydobywających się do atmosfery zanieczyszczeń. Zwrócili również uwagę na fakt wprowadzania alternatywnych źródeł energii jak wiatraki czy baterie słoneczne (również na powstałej przy Zespole Szkół w Zbicznie hali sportowej). Po analizie swoich badań główny wniosek – to czyste powietrze na terenie BPK. Młodzi badacze wskazali teren BPK jako wyjątkowo atrakcyjny turystycznie. Wskazali nowe ścieżki rowerowe oraz trasy do uprawiania Nordic  Walking, trasy kajakowe oraz ścieżki dydaktyczne. 

Tak przygotowane wiadomości zebrano w pokaz multimedialny i wysłano na konkurs.

Podczas spotkania wszystkich zespołów w BPK uczniowie zaprezentowali swoje prezentacje. Następnie ogłoszono wyniki. Nasze zespoły zdobyły:

II miejsce w składzie:

  • Kacper Dolecki
  • Adrian Rumiński
  • Oliwia Klonowska
  • Oliwia Rotzoll

IV miejsce w składzie:

  • Adam Kędziorski
  • Daniel Kopaszewski
  • Kacper Pankowski
  • Łukasz Bąkowski

Wszyscy uczniowie otrzymali nagrody i  dyplomy.

                                                                                                                            Opiekun Jolanta Wojtkiewicz

1.jpg 2.jpg 3.jpg