Alkohol – wróg czy przyjaciel?

12-04-16 Administrator 0 comment

Powiatowy konkurs profilaktyczny „Alkohol wróg – czy przyjaciel człowieka?

Od piętnastu lat w gimnazjum w Zbicznie organizowany jest konkurs profilaktyczny „Alkohol wróg – czy przyjaciel człowieka?”.

Początkowo był to etap szkolny, a od lat dziesięciu obejmuje teren naszego powiatu.

W tym roku zmieniła się reguła konkursu, który odbył się 04 kwietnia 2016r. i polegał na przygotowaniu w szkołach spektakli o tematyce profilaktycznej.

Konkurs kierowany był do uczniów szkół gimnazjalnych powiatu brodnickiego. Jednak w finale brały udział: Gimnazjum z Pokrzydowa i Gimnazjum ze Zbiczna.

Głównymi celami konkursu było pogłębianie wiedzy o zagrożeniach zdrowotnych wynikających ze spożywania różnego rodzaju używek, promowanie zdrowego stylu życia wśród młodzieży szkolnej oraz kształtowania postaw i zachowań prozdrowotnych.

Organizatorami przedsięwzięcia było Gimnazjum w Zbicznie oraz Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zbicznie.

Przygotowane spektakle zaprezentowano całej społeczności gimnazjalnej w Zbicznie.

Młodzież z Pokrzydowa pod opieką pani Anny Ruteckiej i Małgorzaty Wagner, przedstawiła „Czerwonego kapturka”, który ratował las przed używkami. Młodzież ze Zbiczna pod opieką pani Jolanty Wojtkiewicz uczestniczyła w „Rozprawie sądowej nad używkami”.

Obie inscenizacje bardzo podobały się widowni oraz komisji konkursowej. W jej skład weszły panie reprezentujące Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zbicznie – przewodnicząca- Hanna Steckowska i Ewa Gniewek, oraz dyrektor Zespołu Szkół w Zbicznie pani Halina Murlik. W czasie obrad komisji młodzi aktorzy zaproszeni byli przez organizatorkę na słodki poczęstunek.

Doceniając duży wkład pracy oraz zgodność z założeniami konkursu, przyznano dwie równorzędne pierwsze nagrody. Sponsorem nagród- zestawów filmów profilaktycznych- dla szkół była GKRPA. Nagrody indywidualne dla wszystkich uczestników sponsorowała dyrektor ZSZ w Zbicznie, pani Halina Murlik.

Organizatorka, pani Jolanta Wojtkiewicz, podziękowała za współpracę GKRPA, dyrekcji szkoły, nauczycielom przygotowującym uczniów, oraz młodzieży biorącej w nim udział.

Organizator

Jolanta Wojtkiewicz

 

1.jpg 10.jpg 11.jpg
2.jpg 3.jpg 4.jpg
5.jpg 6.jpg 7.jpg
8.jpg 9.jpg