Konkurs “Znam swój organizm na szóstkę”

06-06-16 Administrator 0 comment

Wojewódzki konkurs

 „Znam swój organizm na szóstkę”

Dnia 03 czerwca 2016 roku uczniowie klasy II a Gimnazjum w Zbicznie, Kacper Dolecki i Adrian Rumiński, brali udział w wojewódzkim konkursie „Znam swój organizm na szóstkę”.

Patronat Honorowy sprawuje Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Pan Marszałek Piotr Całbecki , oraz Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty.
Organizatorem konkursu
było Gimnazjum nr 21 im. Tony’ego Halika w Toruniu, ul. Gustawa Morcinka 13.

Uczestnikami konkursu byli uczniowie gimnazjów województwa kujawsko-pomorskiego.

3. Cele konkursu:

promocja zdrowego stylu życia, profilaktyki chorób organizmu człowieka, szczególnie nowotworów,

poszerzenie wiadomości i umiejętności dotyczących budowy i funkcjonowania organizmu człowieka,

integrowanie wiadomości i umiejętności wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego biologii i chemii,

porównanie wiadomości i umiejętności z innymi uczniami,

umiejętność radzenia sobie z porażką i sukcesem.

Test pisemny składał się z pytań zamkniętych i otwartych z biologii z zakresu anatomii i fizjologii człowieka, przyczyn, skutków i profilaktyki chorób, genetyki, chemii związków organicznych oraz wpływu substancji na zdrowie człowieka.

Nasi uczniowie włożyli ogromny trud w naukę zakresów wiadomości, których nie mieli jeszcze w klasie drugiej.

Kacper Dolecki i Adrian Rumiński zostali finalistami Wojewódzkiego Konkursu „Znam swój organizm na szóstkę”.

Nauczyciel przygotowujący

Jolanta Wojtkiewicz

 

jola1.jpg jola2.jpg

Etap szkolny konkursu „Znam swój organizm na szóstkę”

15 maja 2016 roku przeprowadzono w Gimnazjum w Zbicznie szkolny etap konkursu „Znam swój organizm na szóstkę”. Sześcioro uczniów rozwiązywało 30 zadań testowych  wielokrotnego wyboru.

Konkurs obejmował wiedzę z trzech przedmiotów: biologii, chemii i fizyki. Zadania wykraczały znacząco po za podstawę programową i koncentrowały się na anatomii i fizjologii człowieka.

Wyniki:

1. Adrian Rumiński                                  26 pkt

2. Kacper Dolecki                                     25

3. Adam Kędziorski                                  20

4. Oliwia Klonowska                                14

5. Daniel Kopaszewski                             12

6. Kacper Pankowski                                 9

 

Organizator

Jolanta Wojtkiewicz