Debata o dopalaczach

23-06-16 Administrator 0 comment

Udział gimnazjalistów w debacie o dopalaczach.

07 czerwca 2016 roku młodzież klas drugich gimnazjum brała udział w debacie na temat dopalaczy. Spotkanie odbyło się w I Liceum Ogólnokształcącym w Brodnicy. Wzięli w nim udział gimnazjaliści powiatu brodnickiego.

Panel dotyczył zagrożeń płynących z zażywania używek szczególnie dopalaczy przez młodych ludzi. W spotkaniu zabrali głos: przedstawicielka Inspektora Sanitarno Epidemiologicznego w Brodnicy, przedstawiciel Poradni Psychologiczno Pedagogicznej do spraw uzależnień oraz  funkcjonariusze Wojewódzkiego Komisariatu Policji w Bydgoszczy. Zebrani zapoznani zostali ze statystyką rosnących wskaźników, osób spożywających dopalacze. Usłyszeli o zagrożeniach zdrowotnych oraz związanych ze zmianą psychiki zagrożeniach dla zdrowia i życia własnego i innych. Całość przedstawiono w postaci pokazów multimedialnych oraz bardzo ciekawych filmów nagranych przez młodzież. Na zakończenie przedstawiciele szkół otrzymali komiksy „MOCARZ” dotyczące dopalaczy, które należało dokończyć i wziąć udział w konkursie. Opiekunkami naszej młodzieży były panie Jolanta Wojtkiewicz i Danuta Kozikowska.