Najlepsi uczniowie w nauce w roku szk. 2015/2016

23-06-16 Administrator 0 comment

SZKOŁA PODSTAWOWA – UCZNIOWIE WYRÓŻNIENI:

Klasa 1a:

1.Kisielewicz Amelia

2. Otremba Jan

3. Szczawińska Blanka

4. Sztramska Oliwia

5. Szydłowska Aleksandra

6. Tyburski Bartosz

7. Wołowska Nikola

8. Żurawska Joanna

Klasa 1b:

1. Babalska Lena

2. Gołębiweska Oliwia

3. Lewczuk Lidia

4. Sikorska  Oliwia

Klasa 1c:

1. Barczewska Zuzanna

2. Choszczewska Alicja

3. Kleinowska Katarzyna

4. Majcher Mikolaj Piotr

5. Rynkowski Ryszard

6. Wilkanowska Wiktoria

Klasa 2a:

1. Cegielska Nikola

2. Dolecki Bartosz

3. Krzyżanowska Nina

4. Kurt Zuzanna

5. Lendzionowski Jan

6. Mazerska Agata

7. Pawlewicz Zuzanna

8. Różycka Oliwia

9. Szewczuk Arkadiusz

10. Wołowski Patryk

11. Zielińska Martyna

12. Zieliński Konrad

13. Zieliński Jakub

Klasa 2b:

1. Binkowska Karolina

2. Jesionkowski Jakub

3. Magnuszewski Kornel

4. Bartosz Nehring

5. Wiśniewska Julianna

6. Kosakowski Michał

7. Grzonkowski Hubert

8. Chojnowski Cezary

9. Kłosiński Igor

10. Lewandowski Mikołaj

Klasa 3a:

1. Pietrzak Alan

2. Szychowska Maja

3. Wieczyńska Agata

4. Ulatowski Oskar

5. Ostrowski Bartosz

Klasa 3b:

1. Fanslau Wiktor

2. Kucach Jakub

3. Markowska Agata

4. Osińska Julia

5. Zieliński Maciej

Najwyższą  frekwencję w klasach  1-3  SP osiągnęła klasa 2 b  GRATULUJEMY!!!!

Klasa 4a:

1. Duda Oskar – średnia ocen – 5,36 i dodatkowo –  Pochwała Dyrektora”

2. Milarska Sandra – 5,27

3. Kleinowski Wojciech – 5,18 i dodatkowo – Pochwała Dyrektora”

4. Mazerska Joanna – 5,09

5. Szewczuk Bartłomiej- 5,09

6. Piotrowska Julia – 5,00

7. Rogowski Mateusz – 4,91

 

Średnia ocen klasy :4,49

Klasa 4b:

1. Bogacka Maja – średnia ocen  – 5,27 , dodatkowo – „Pochwała Dyrektora” i nagroda finansowa Wójta Gminy Zbiczno

2. Pankowska Kinga – 4,81 i dodatkowo – „Pochwała Dyrektora”

3. Paćkowska Andżelika – 4,81 i dodatkowo – „Pochwała Dyrektora”

Ponadto, Pochwały Dyrektora” otrzymali:

– Bykowska Angelika

– Paprocka Aleksandra

– Kozikowska Kinga

Średnia ocen klasy : 4,27

 

Klasa 5a:

1. Margalska Kinga – średnia ocen – 5,55 i dodatkowo – „Pochwała Dyrektora”

2. Sikorska Wiktoria – 5,27 i dodatkowo – „Pochwała Dyrektora”

3. Kozikowska Oliwia – 5,09 i dodatkowo – „Pochwała Dyrektora”

4. Jagiełło Julita – 5,00 i dodatkowo – „Pochwała Dyrektora”

5. Mierzyńska Natalia – 4,91 i dodatkowo – „Pochwała Dyrektora”

Średnia ocen klasy : 4,04

 

Klasa 5b:

1. Kędziorska Karolina – średnia ocen – 5,18 i dodatkowo – „Pochwała Dyrektora”

2. Ostrowska Marcelina- 4,90 i dodatkowo – „Pochwała Dyrektora”

3. Jeleniewska Alicja – 4,81

Średnia ocen klasy : 3,88

 

Klasa 6:

1. Budzich Natalia – średnia ocen – 5,18 i dodatkowo – „Pochwała Dyrektora”

2. Dardzińska Wiktoria – 5,18

3. Sendzikowska Karolina – 4,82

Średnia ocen klasy : 3,68

 

Najwyższą frekwencję oraz najwyższą średnią ocen  w klasach  4 -6  SP zdobyła klasa 4 a –GRATULUJEMY!!!!

Tytuł „NAJLEPSZEJ KLASY” w całorocznym konkursie w Szkole Podstawowej na poziomie klas 4-6 otrzymała klasa 4b- wychowawca klasy –Pani Ewa Lula

 

GIMNAZJUM – UCZNIOWIE WYRÓŻNIENI – średnia ocen – 4,75 i powyżej:

Klasa I A:

1. Kosakowska Małgorzata –  średnia ocen – 5,21 i dodatkowo – „Pochwała Dyrektora”

2. Zielińska Aleksandra – 4,93

3. Armata Paulina – 4,86

Średnia ocen klasy : 3,62

 

Klasa I B:

1.     1. Sikorski Sebastian – średnia ocen – 5,31 i dodatkowo – „Pochwała Dyrektora”

2.     2. Irwan Dominika – 5,29 i dodatkowo – „Pochwała Dyrektora”

3.     3. Rumińska Agata – 4,79 i dodatkowo – „Pochwała Dyrektora”

Ponadto, „Pochwały Dyrektora” otrzymali:

– Liżeńska Aleksandra

– Bykowska Oliwia

 Średnia ocen klasy : 3,80

 Klasa II A:

1. Dolecki Kacper – średnia ocen – 5,53 i dodatkowo – „Pochwała Dyrektora”

2. Kędziorski Adam – 5,33 i dodatkowo – „Pochwała Dyrektora”

3. Rumiński Adrian – 5,13 i dodatkowo – „Pochwała Dyrektora”

Ponadto, „Pochwały Dyrektora” otrzymali:

– Wieczyńska Patrycja

– Pankowski Kacper

– Kopaczewski Daniel

 

Średnia ocen klasy : 3,93

 

Klasa II B:

1.     1. Lewandowska Zofia – średnia ocen – 5,13 i dodatkowo – „Pochwała Dyrektora”

2.     2. Ulatowski Miłosz – 5,13 i dodatkowo – „Pochwała Dyrektora”

3.     3. Budzich Oliwia – 4,80

 

Średnia ocen klasy : 3,58

Klasa III A:

Nie było uczniów wyróżnionych i  nie było uczniów, którzy otrzymali „Pochwałę Dyrektora”

Średnia ocen klasy : 3,40

Klasa III B:

1. Szefler Monika – średnia ocen – 5,50 i dodatkowo – „Pochwała Dyrektora”

2. Deja Wiktoria – 4,93 i dodatkowo – „Pochwała Dyrektora”

Ponadto, „Pochwałę Dyrektora” otrzymał Bartnicki Daniel

 

 

Najwyższą frekwencję w Gimnazjum osiągnęła klasa I A i II A

Najwyższą średnią ocen   uzyskała IIA –GRATULUJEMY!!!!

Tytuł „NAJLEPSZEJ KLASY” w całorocznym szkolnym konkursie w Gimnazjum otrzymała klasa II A-wychowawca klasy–Pani Jolanta Wojtkiewicz

 

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy nr XV/81/2015 z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, form z zakresu tej pomocy oraz trybu postępowania w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu Gminy Zbiczno –

4 uczniów ze Szkoły Podstawowej (średnia ocen 5,2 i powyżej) i 4 uczniów z Gimnazjum (średnia ocen 5,1 i powyżej) otrzymało z rąk Wójta naszej Gminy – Pana Wojciecha Rakowskiego – stypendium motywacyjne – za najwyższe wyniki w nauce.

Szkoła Podstawowa:

1.     Margalska Kinga – klasa 5a – średnia ocen –  5,55

2.     Duda Oskar – klasa 4 a- średnia ocen – 5,36

3.     Sikorska Wiktoria – klasa 5a – średnia ocen –  5,27

4.     Milarska Sandra – klasa 4a – średnia ocen –  5,27

Gimnazjum:

1.     Dolecki Kacper – klasa II A – średnia ocen – 5,53

2.     Szefler Monika- klasa III B- średnia ocen – 5,50

3.     Kędziorski Adam – klasa IIA – średnia ocen – 5,33

4.     Sikorski Sebastian – klasa IB – średnia ocen – 5,31

 

Ponadto Wójt – Pan Wojciech Rakowski nagrodził  uczniów, którzy osiągnęli  najwyższy łączny wynik procentowy w szkole  podstawowej ze sprawdzianu i w Gimnazjum z egzaminu gimnazjalnego:

        Wiktorię Dardzińską – klasa 6 SP

       – Wiktorię  Deja – klasa III B gimnazjum

 

  Za reprezentowanie szkoły i gminy w licznych konkursach  wiedzy i recytatorskich  w roku szkolnym 2015/2016 nagrodę Wójta Gminy Zbiczno  otrzymali:

 – Dolecki Kacper – klasa II A

– Kędziorski Adam – klasa II A

– Sikorski Sebastian – klasa IB

 

Radni Gminy Zbiczno ufundowali nagrody dla najlepszych sportowców szkoły:

– Kacpra Babalskiego – klasa 4 b SP

– Małgorzaty Kosakowskiej – klasa IA Gimnazjum

oraz dla najlepszego informatyka naszej szkoły:

– Daniela Bartnickiego – klasa III B Gimnazjum

 

Pan Stawski Radosław, absolwent i „Przyjaciel naszej szkoły” ufundował nagrody dla najlepszych humanistów Gimnazjum:

– Wiktorii Deja- klasa III B

– Moniki Szefler – klasa III B

– Kacpra Doleckiego – klasa II A

Najlepsze humanistki w Szkole Podstawowej nagrodził „Przyjaciel Szkoły”- Pan Piotr Pokojski:

– Sendzikowską Karolinę – klasa 6

– Kędziorską Karolinę – klasa 5 b

 Uczniowie naszej szkoły, którzy wykazali się 100 % frekwencją  w roku szkolnym 2015/2016 zostali nagrodzeni przez dyrektora szkoły – Panią Halinę Murlik

Babalska Lena – klasa 1b

2.     Rogowski Mateusz – klasa 4a

3.     Kleinowski Wojciech – klasa 4 a

4.     Kozikowska Oliwia – klasa 5a

5.     Wiśniewska Katarzyna – klasa 5b

 

Przewodniczący Rady Powiatu – Pan Roman Pytlasiński nagrodził uczniów:

– Monikę Szefler – klasa III B

– Wiktorię Deja – klasa III B

– Daniela Bartnickiego – klasa III B

 za aktywną pracę  w Samorządzie Szkolnym oraz za redagowanie gazetki szkolnej „Gimnazjalne Źródełko”

 

Z funduszy szkolnych oraz  przekazanych od „Przyjaciół Szkoły” zostali nagrodzeni uczniowie, którzy zdobyli

tytuł „Najlepszego Przyrodnika”.

Są to uczniowie:

– Dolecki Kacper – klasa II A

– Rumiński Adrian – klasa II A

– Kędziorski Adam – klasa II A

– Rotzoll Oliwia – klasa II A

– Pankowski Kacper – klasa II A

– Klonowska Oliwia – klasa II A

– Kopaczewski Daniel – klasa II A

– Margalska Kinga – klasa 5 a

 

Tytuł „Najlepszego  Matematyka” zdobyli następujący uczniowie:

– Duda Oskar – klasa 4a

– Rumiński Adrian – klasa II A

– Dolecki Kacper – klas II A

– Kędziorski Adam – klasa II A

– Pankowski Kacper – klasa II A

– Ulatowski Miłosz – klasa II B

– Sikorski Sebastian – klasa IB

– Irwan Dominika – klasa IB

 Wyżej wymienieni uczniowie zostali nagrodzeni przez „Przyjaciół Szkoły”.    

 Za reprezentowanie szkoły w licznych konkursach muzycznych i festiwalach  w roku szkolnym 2015/2016 nagrodę z rąk dyrektora szkoły i tytuł „Najlepszej Wokalistki” otrzymała uczennica klasy II B gimnazjum – Zofia Lewandowska.

 WSZYSTKIM UCZNIOM SERDECZNIE GRATULUJEMY I ŻYCZYMY DALSZYCH SUKCESÓW!!!!!

RODZICOM  DZIĘKUJEMY ZA POMOC W REALIZACJI ZADAŃ ZMIERZAJĄCYCH DO ZDOBYWANIA SUKCESÓW ICH DZIECI, A NASZYCH UCZNIÓW