Program “Wzorowa łazienka”

12-10-16 Administrator 0 comment

 

                Program

“Wzorowa Łazienka 2016”               

Nasza szkoła przystąpiła do programu “Wzorowa Łazienka 2016”. Głównym celem programu jest promocja edukacji w zakresie higieny oraz promocja estetycznej aranżacji szkolnych łazienek. Szkoły rywalizują o nagrody przewidziane w programie w postaci kwot pieniężnych przeznaczonych na remonty łazienek szkolnych i ich aranżację oraz zapas produktów marki “Domestos”. Program polega  na  rywalizacja pomiędzy szkołami, która ma na celu zdobycie jak największej liczby punktów za wykonanie zadania konkursowego. Zadaniem konkursowym jest wykonanie pracy konkursowej, która jest interpretacją graficzną hasła: „Wzorowa łazienka” i polega na przedstawieniu pracy plastycznej, która przedstawia wizję przyjaznej i estetycznej łazienki w naszej szkole. Prace konkursowe mogą być wykonane przez uczniów klas I-III oraz IV-VI szkoły podstawowej.

Prace konkursowe należy dostarczać do koordynatorów konkursu: p. Anity Małkowskiej i p. Rafała Laskowskiego na bieżąco do 15 listopada2016r. O wynikach konkursu decydują internauci, którzy mogą głosować na “Galerie Szkół”, w której koordynatorzy umieszczają prace konkursowe uczniów. Swoje głosy będzie można oddawać na stronie: www.wzorowalazienka.pl w zakładce “głosuj”.

Zachęcamy do udziału w konkursie i głosowaniu!!!

                                               Rafał Laskowski

                                               Anita Małkowska