Bezpieczne ferie

29-01-17 Administrator 0 comment

BEZPIECZNE FERIE

26 stycznia 2017 roku, tradycyjnie jak co roku – przed mającymi się rozpocząć feriami zimowymi , odbyło się w naszej szkole spotkanie z policjantami  Komendy Powiatowej Policji w Brodnicy w osobach: aspirant Agnieszka Łukaszewska, oraz aspirant Grzegorz Kalisz. Prelekcję przeprowadziła pani Agnieszka Łukaszewska. Pani aspirant przypomniała uczniom naszej szkoły zasady bezpiecznego wypoczynku i bezpiecznych zabaw podczas ferii – nie tylko na śniegu i lodzie. Młodsi uczniowie otrzymali też odpowiedzi na nurtujące ich tematy dotyczące bezpieczeństwa, a w prezencie od Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych maluchy zostały obdarowane kolorowymi książeczkami, które w swej treści zawierały przestrogi i zasady bezpiecznego zachowania w różnych sytuacjach życia codziennego.

1.jpg 2.jpg 3.jpg
4.jpg 5.jpg 6.jpg