Zebranie z rodzicami

24-05-17 Administrator 0 comment

ZEBRANIE Z RODZICAMI

UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ W ZBICZNIE

Dnia 18 maja 2017 r. odbyło się ostatnie w tym roku szkolnym spotkanie z rodzicami uczniów naszej szkoły. W spotkaniu uczestniczyła liczna grupa rodziców uczniów klas 1-6 i Gimnazjum. Tematem spotkania poza omówieniem spraw bieżących, które przedstawiła dyrektor szkoły- Pani Halina Murlik, pedagog szkolny- Pani Monika Lewińska oraz przewodnicząca Rady Rodziców- Pani Izabela Jakubowska, była prelekcja

pt. „(NIE) ODPOWIEDZIALNOŚĆ RODZICA”

przeprowadzona przez specjalistę – psychologa Centrum Medicus- Pana Michała Winnickiego. Psycholog poruszył następujące zagadnienia:

– być odpowiedzialnym rodzicem tzn.? –  prelekcja ukierunkowana

  na podsumowanie i uhierarchizowanie obowiązków rodziców

  względem dzieci,

– piramida potrzeb a rozwój samodzielności dziecka ; ewolucja roli

   rodzica w realizacji potrzeb dziecka,

– prezentacja  multimedialna – zagrożenia dzieci we współczesnym

   świecie,

– najprostsze rozwiązania = najlepsze rozwiązania; zasady

   zapewnienia bezpieczeństwa poprzez współdziałanie na linii

   rodzic – dziecko – szkoła,

– opuszczam lekcje bo…?

– „paluszek i główka” – szkolna wymówka; źródła absencji dzieci – co jest normą ,a co wymaga interwencji?

– aspekt psychologiczny i prawny opuszczania zajęć przez dzieci

– frekwencja- konieczność czy potrzeba…? – czyli o wzbudzaniu

  motywacji wewnętrznej dziecka do aktywnego udziału w zajęciach

  szkolnych

– zasady usprawiedliwiania nieobecności uczniów.

– ćwiczenia na komunikację – pokonać konflikt pokoleń!

   mówienie, dobór słów, ton głosu, język ciała, słuchanie, milczenie,

– asertywność w wychowywaniu –  umiejętności wychowawcze.

W godzinach przedpołudniowych , ten sam specjalista przeprowadził warsztaty  z uczniami Gimnazjum na temat: „Bezpiecznym w świecie zagrożeń”.

Koszt warsztatów dla uczniów oraz prelekcji dla rodziców- w kwocie 1000 zł. pokryła Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – serdecznie dziękujemy!!!!

Na spotkanie z rodzicami przybyła też wicedyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego z Brodnicy – Pani Violetta Sternicka- Twarogowska. Pani dyrektor zaprezentowała szeroki wachlarz walorów  w/w szkoły i zachęciła rodziców , aby ich dzieci, a nasi absolwenci podejmowali tam naukę.

Podczas zebrania rodzice poznali również  dwie studentki- Cindy i Weronikę, które goszczą   w naszej szkole i u rodzin uczniów. Dziewczyny przybyły do nas z Chin  i Hongkongu w związku z realizacją  projektu edukacyjnego pt. „Angielski jest zabawny. Uczymy się języka angielskiego w praktyce”.  Koordynatorem projektu w naszej szkole jest nauczyciel języka angielskiego- Pani Izabela Oliszewicz- Łoboda. Pani dyrektor podziękowała  rodzinom uczniów: Państwu Kosakowskim  z Sumowa, Państwu Różyckim z Cichego, Państwu  Budzich  z Tomek, Państwu  Liżeńskim z Ładnówka, Państwu Zielińskim z Karbowa oraz Pani Oliszewicz-  Łoboda  z Cichego, którzy zaproponowali studentkom tygodniowe pobyty  w swoich domach i dzięki temu, ten projekt  może być realizowany.

Po zebraniu ogólnym, które odbyło się w sali gimnastycznej naszej szkoły, rodzice udali się na zebrania klasowe z wychowawcami.

1.JPG 10.JPG 11.JPG
12.JPG 2.JPG 3.JPG
4.JPG 5.JPG 6.JPG
7.JPG 8.JPG 9.JPG