Kurs Pierwszej Pomocy

05-06-17 Administrator 0 comment

KURS PIERWSZEJ POMOCY

2 czerwca 2017r pracownicy Zespołu Szkół w Zbicznie zostali przeszkoleni z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie przeprowadziła  Grupa Ratowniczo – Medyczną MEDICUS.  

Kurs obejmował swoim zakresem najważniejsze elementy pierwszej pomocy, które mogą być przydatne w codziennych sytuacjach. Każdy powinien umieć zareagować w sytuacjach niebezpieczeństwa zdrowia i  życia ludzkiego. Dzięki odpowiedniemu przeszkoleniu z  pierwszej pomocy potrafimy to zrobić. W większości przypadków mogą to być proste sytuacje związane z urazami bądź zachorowaniami. Może jednak się zdarzyć, że odpowiednia reakcja decyduje o życiu, bądź śmierci poszkodowanego.

Istotą szkolenia były ćwiczenia praktyczne.  

Omawiane zagadnienia:

1. Aspekty prawne                             

2. Dlaczego warto nie bać się ratować   

3. Bezpieczeństwo na miejscu wypadku  

4. Wzywanie pomocy                        

5. Postępowanie na miejscu wypadku     

6. Psychologiczne aspekty ratownictwa  

7. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa

8. Wstrząs

9. Tamowanie krwotoków

10. Postępowanie przy zadławieniach

11. Oparzenia

12. Atak epilepsji

13. Ostry zespół wieńcowy

14. Złamania

15. Skład apteczki

1.jpg 2.jpg 3.jpg
4.jpg