Kurs Pierwszej Pomocy

05-06-17 Administrator 0 comment

KURS PIERWSZEJ POMOCY

2 czerwca 2017r pracownicy Zespołu Szkół w Zbicznie zostali przeszkoleni z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie przeprowadziła  Grupa Ratowniczo – Medyczną MEDICUS.  

Kurs obejmował swoim zakresem najważniejsze elementy pierwszej pomocy, które mogą być przydatne w codziennych sytuacjach. Każdy powinien umieć zareagować w sytuacjach niebezpieczeństwa zdrowia i  życia ludzkiego. Dzięki odpowiedniemu przeszkoleniu z  pierwszej pomocy potrafimy to zrobić. W większości przypadków mogą to być proste sytuacje związane z urazami bądź zachorowaniami. Może jednak się zdarzyć, że odpowiednia reakcja decyduje o życiu, bądź śmierci poszkodowanego.

Istotą szkolenia były ćwiczenia praktyczne.  

Omawiane zagadnienia:

1. Aspekty prawne                             

2. Dlaczego warto nie bać się ratować   

3. Bezpieczeństwo na miejscu wypadku  

4. Wzywanie pomocy                        

5. Postępowanie na miejscu wypadku     

6. Psychologiczne aspekty ratownictwa  

7. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa

8. Wstrząs

9. Tamowanie krwotoków

10. Postępowanie przy zadławieniach

11. Oparzenia

12. Atak epilepsji

13. Ostry zespół wieńcowy

14. Złamania

15. Skład apteczki

1.jpg 2.jpg 3.jpg
4.jpgRozmiar czcionki
Wysoki kontrast