Projeket badawczy „Motywacja poznawcza w kontekście edukacji nieformalnej.”

22-06-17 Administrator 0 comment

Projeket badawczy „Motywacja poznawcza
w kontekście edukacji nieformalnej.”

 

Uczniowie klas 5 oraz ich rodzice wzięli udział w projekcie badawczym prowadzonym przez Dział Badań Centrum Nauki Kopernik oraz USWPS w Warszawie pt.: „Motywacja poznawcza w kontekście edukacji nieformalnej.”

Celem badania jest praca nad stworzeniem narzędzia mierzącego potrzebę poznania u dzieci i młodzieży. Zrozumienie od czego zależy fakt, że niektórzy chętniej angażują się w wymagające poznawczo aktywności i czerpią z nich przyjemność. Jest to niezwykle istotne, gdyż taka motywacja stanowi podłoże późniejszych wyborów edukacyjnych i zawodowych. Determinuje to, jakie wyzwania stawia przed sobą młody człowiek i na ile łączy swoją drogę życiową z obszarami wymagającymi rozwiązywania problemów.

W imieniu Badaczy i własnym składam serdeczne podziękowania uczniom oraz ich rodzicom za chęć i wkład włożony w badanie.

 

Pedagog szkolny

Monika Lewińska