Inauguracja roku szkolnego 2017/2018

03-09-17 Administrator 0 comment

INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

4 września 2017r. społeczność uczniowska oraz pracownicy Zespołu Szkół w Zbicznie uroczyście rozpoczęli nowy rok szkolny. Inauguracja odbyła się w hali widowiskowo- sportowej, z podziałem na dwie grupy wiekowe:

I grupa – Przedszkole i klasy I-III,

II grupa – klasy IV – VII i Gimnazjum.

Na  uroczystość do grupy starszych uczniów przybyli zaproszeni goście:

– Wójt Gminy Zbiczno – Pan Wojciech Rakowski,

– Sekretarz Gminy – Pani Katarzyna Kwiatkowska,

– Inspektor ds. oświaty i promocji – Pani Katarzyna Dembek,

– Przewodnicząca Rady Gminy – Pani Magdalena Golubska,

– Przewodnicząca Rady Rodziców – Pani Izabela Jakubowska,

– księża: ks. kanonik Kazimierz Wierzbicki oraz ks. kanonik Marek Skok.

W tym roku szkolnym naukę w naszej szkole rozpoczęło 385 uczniów, w tym:

– 95 dzieci w Przedszkolu,

– 231 uczniów w Szkole Podstawowej,

– 59 uczniów w Gimnazjum.

Uczniowie będą zdobywali wiedzę w 21 oddziałach.

Pani dyrektor – Halina Murlik serdecznie powitała przybyłych uczniów, rodziców, grono pedagogiczne oraz zaproszonych gości. Szczególne gorąco zostali powitani nowo przybyli pierwszoklasiści, którzy rozpoczynają swą przygodę z nauką w murach naszej szkoły oraz nauczyciele, którzy w tym roku szkolnym rozpoczęli pracę w naszej szkole:

– Panią Wiesławę Frankowską – nauczyciela doradztwa zawodowego

– Panią  Martę Jamroży – nauczyciela języka niemieckiego

– Panią Marlenę Gierszewską – nauczyciela języka polskiego

Pani dyrektor życzyła uczniom dużo radości i przyjemności ze zdobywanej wiedzy oraz jak najlepszych wyników w nauce w roku szkolnym 2017/2018. Zwróciła też uwagę, aby przestrzegali zasad bezpieczeństwa w drodze do i ze szkoły.

 Wicedyrektor szkoły – Pani  Urszula Pomianowska przekazała uczniom informacje o planach i organizacji nowego roku szkolnego.

Wójt, Pan Wojciech Rakowski w swoim wystąpieniu życzył społeczności uczniowskiej oraz pracownikom szkoły owocnej pracy i wielu sukcesów. Gratulował oraz wręczył akt nadania stopnia  awansu zawodowego nauczyciela mianowanego – Pani Dorocie Jamroży oraz akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego Pani Barbarze Michalak i Pani Anicie Małkowskiej. Dziękował nauczycielom, za ich chęć dalszego doskonalenia się. Podkreślił, iż tylko ten, kto poważnie podchodzi do swoich obowiązków może wykonywać je w sposób efektywny, że w zawodzie nauczyciela nie można zaprzestać uczenia się. Wójt dodał także, iż dobrze jest, kiedy nauczyciel jest przyjacielem ucznia, kiedy oddaje się pracy, aby następnie odczuwać satysfakcję z sukcesów swoich uczniów i wychowanków.

Po oficjalnej części uroczystości, uczniowie wraz
z wychowawcami spotkali się w swoich salach lekcyjnych.

 
10.JPG 11.JPG 12.JPG
13.JPG 14.JPG 15.JPG
16.JPG 2.JPG 3.JPG
4.JPG 5.JPG 6.JPG
7.JPG 8.JPG 9.JPG
1.jpeg