Akcja Sprzątanie świata

03-10-17 Administrator 0 comment

Akcja Sprzątanie świata 2017r.

Już po raz 24. w Polsce odbyła się Akcja Sprzątanie świata – w tym roku pod hasłem „Nie ma śmieci – są surowce”. Celem tej edycji było zwrócenie uwagi, na to, że przedmioty, które potocznie nazywamy śmieciami, są w rzeczywistości surowcami. Nie mogą one kończyć jako „śmieci” – na składowisku, w lesie czy w rzece, ale poprzez segregację odpadów powinny z powrotem trafiać do wykorzystania, funkcjonując jako zasób w Gospodarce o Obiegu Zamkniętym (GOZ). Albo jako rzeczy „z drugiej ręki” służyć innym. W Polsce powstaje ok. 11 milionów ton odpadów komunalnych. Recyklingowi poddawane jest tylko 26% – podczas gdy w 2030 roku będzie to musiało być 65% odpadów komunalnych (i aż 75% odpadów opakowaniowych!!!). Jest więc wielka potrzeba jak najszybszego zwiększenia efektywności systemu gospodarki odpadami. To bardzo ważne, aby każdy z nas świadomie unikał tworzenia odpadów. Rzeczy niepotrzebne starajmy się oddawać tym, którzy ich potrzebują lub z sensem i bezpiecznie je wykorzystają, a resztę oddajmy do segregacji. Sprzątanie świata – Polska to najpowszechniejsza w naszym kraju wolontariacka akcja na rzecz poszanowania środowiska. Jest ona częścią światowego ruchu, który od ponad 25 lat pod egidą UNEP (Program Środowiskowy ONZ) w trzeci weekend września jednoczy dziesiątki milionów ludzi na całym świecie w działaniach dla ochrony Ziemi.

Od lat w akcji uczestniczą uczniowie Zespołu Szkół w Zbicznie. 22 września pod opieką nauczycieli, zbierali odpady we wszystkich kierunkach naszej gminy. W przedsięwzięciu szkoła ściśle współpracuje z Zakładem Usług Komunalnych, który zapewnia worki, rękawice jednorazowe oraz zabiera odpady do utylizacji. Owocnie przebiega współpraca z leśnictwem Ryte błota. Dzięki niej po wysiłku, młodzież gromadzi się przy ognisku na poczęstunku. Cała akcja jest formą edukowania młodych ludzi, którzy kształtują w sobie i w swojej rodzinie poszanowanie dla środowiska.

                          Jolanta Wojtkiewicz

1.jpg 2.jpg 3.jpg