Sprawozdanie z przebiegu próbnej ewakuacji szkoły

05-10-17 Administrator 0 comment

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU PRÓBNEJ EWAKUACJI W ZESPOLE SZKÓŁ W ZBICZNIE

1.                 Próbna ewakuacja w Zespole Szkół w Zbicznie odbyła się 6.10.2017r.

2.                 Alarm ogłoszono za pomocą: trzech krótkich 3 sekundowych dzwonków z jednosekundowymi  przerwami.

3.                 Średni czas ewakuacji: 4 minuty.

4.                 Łączna ilość wyjść, którymi prowadzono ewakuację:6

5.                 W budynku przebywało:

*        35 (pracowników),

*        292 (uczniów),

*        0 (innych osób).

6.                 Ocena działań ewakuacyjnych:

Uwagi końcowe, wnioski i spostrzeżenia mające wpływ
na warunki ewakuacji

Próbna ewakuacja w Zespole Szkół w Zbicznie rozpoczęła się o godz. 11.20. Wszyscy uczniowie  i pracownicy szkoły opuścili budynek szkoły o godz. 11.24i stanęli na boisku szkolnym – czyli  w miejscu, gdzie nie było bezpośredniego zagrożenia zdrowia i życia. Dwie klasy- 4a i 6a (34 uczniów) miały zajęcia wychowania fizycznego w hali sportowej- w budynku odrębnym, więc uczniowie tych klas nie uczestniczyli w próbnej ewakuacji. Jedna klasa – 7b (15 uczniów) z wychowawcą – w tym dniu była na biwaku klasowym w Grzmięcy. Ogólnie w szkole tego dnia  było nieobecnych 93 uczniów. Akcja przeprowadzenia próbnej ewakuacji przebiegała szybko, sprawnie i bez zakłóceń. W przeprowadzeniu próbnej ewakuacji brała udział Ochotnicza Straż Pożarna w Zbicznie oraz 2 przedstawicieli Powiatowej Straży Pożarnej w Brodnicy – mł. kpt.mgr Krzysztof Natucki oraz kpt. inż. Tomasz Banasik , którzy przygotowali sztuczne zadymienie, sprawiające wrażenie, jakby rzeczywiście w budynku był pożar. Po zakończeniu próbnej ewakuacji dyrektor szkoły złożył meldunek Przedstawicielowi Państwowej Straży Pożarnej, że wszyscy ludzie budynek opuścili, w związku z czym akcja gaszenia mogła się rozpocząć. Po oficjalnej części przebiegu ewakuacji dyrektor szkoły wraz z przedstawicielem PSP  przekazali uczniom dodatkowe informacje na temat  prawidłowości powziętych działań. Następnie odbyło się praktyczne szkolenie z zakresu posługiwania się gaśnicą proszkową. Uczniowie oraz pracownicy szkoły mogli ugasić upozorowany pożar używając gaśnic. Druhowie OSP wykonali pokaz rozwijania węży oraz omówili uczniom  skład i zawartość samochodu strażackiego. Na tym działania związane z próbną ewakuacją zakończono.

                                            Dyr szkoły- Murlik Halina

1.jpg 11.jpg 13.jpg
14.jpg 15.jpg 16.jpg
18.jpg 19.jpg 2.jpg
21.jpg 22.jpg 23.jpg
24.jpg 25.jpg 3.jpg
30.jpg 34.jpg 36.jpg
37.jpg 38.jpg 42.jpg
43.jpg 44.jpg 45.jpg
46.jpg 47.jpg 48.jpg
51.jpg 52.jpg 53.jpg
55.jpg 56.jpg 57.jpg
59.jpg 6.jpg 60.jpg
62.jpg 63.jpg 64.jpg
65.jpg 66.jpg 67.jpg
68.jpg 69.jpg 70.jpg
71.jpg 72.jpg 73.jpg
74.jpg 75.jpg 76.jpg
77.jpg 78.jpg 79.jpg
80.jpg 81.jpg 82.jpg