Sprzątanie cmentarzy 2017

30-10-17 Administrator 0 comment

Sprzątanie cmentarzy 2017 

 

„Nie miłujemy słowem i językiem, ale czynem i prawdą”

Jan Paweł II

 

Od kilkunastu lat uczniowie naszej szkoły wraz
z nauczycielami udają się na pobliskie cmentarze w Żmijewie, Sumowie i Cichem. Sprzątają teren cmentarza, opuszczone, zapomniane groby i zapalają znicze.

W tym roku, w dniu 18 października, w akcji brało udział 37 uczniów:

– Żmijewo – 10 uczniów, opiekę sprawowały: p. A. Sarnowska oraz p. K. Nowatkowska

– Sumowo – 27 uczniów, opiekę sprawowały:
p. B. Kleinowska, p. K. Słomińska

– Ciche – 12 uczniów, opiekę sprawowała p. L. Jasieniecka

Pamiętajmy, że „Pamięć o tych co odeszli nie powinna zagasnąć, bo pamięć jest droższa od słów”.

1.jpg 10.jpg 2.jpg
3.jpg 4.jpg 5.jpg
6.jpg 7.jpg 8.jpg
9.jpg a1.jpg a2.jpg