Sprzątanie terenu wokół pomnika Dębu tysiąclecia

30-10-17 Administrator 0 comment

Sprzątanie terenu wokół pomnika

Dębu tysiąclecia

W 1966r. uczniowie Szkoły Podstawowej w Zbicznie posadzili dąb, dla upamiętnienia tysiąclecia chrztu Polski. Następnie postawiono kamień z napisem:

„Dąb tysiąclecia 1966. Szkoła Zbiczno”.

Z małego drzewka wyrósł dorodny dąb, który rośnie w siłę tak, jak nasz piękny kraj. W październiku 2017 roku oczyściliśmy pamiątkowy kamień i uporządkowaliśmy teren wokół niego. Prace nadzorował miejscowy leśniczy pan Waldemar Warachowski.

Przedsięwzięcie zorganizowały nauczycielki historii: pani Longina Jasieniecka i pani Danuta Kozikowska.

1.jpg 2.jpg 3.jpg