Udział w Międzynarodowych i Ogólnopolskich konkursach

18-11-17 Administrator 0 comment

Udział w  Międzynarodowych i Ogólnopolskich
konkursach literacko-plastycznych

   Na zajęciach świetlicowych, dodatkowych, czytelniczych i zastępstwach uczniowie szkoły podstawowej wykonali prace literacko – plastyczne na:

–  Ogólnopolski konkurs plastyczny „Świat mojej wyobraźni”.

–  Ogólnopolski konkurs literacko – plastyczny „ Mój bohater baśniowy”.

–  Ogólnopolski konkurs literacko – plastyczny „ Magiczne okienko”.  Temat:

Witam w mojej bajce.

–  XV Międzynarodowy konkurs plastyczny „ Tęczowy kalendarz”.

Wszystkie prace były wykonane technikami plastycznymi: malarstwo, rysunek i grafika na formacie A3.

Uczniowie pracowali pod kierunkiem nauczycieli świetlicy:

p. Marka Wójcika

p. Grażyny Nawackiej

nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej i wychowawcy klasy 3b

p. Grażyny Wójcik

nauczyciela bibliotekarza i informatyki

p. Wojciecha Żurańskiego