Powitanie wiosny

20-03-18 Administrator 0 comment

POWITANIE WIOSNY W KLASACH 4-7
I GIMNAZJUM

„Idzie piękna pani
z jasnymi włosami.
W zielonej sukience,
wyszytej kwiatami”

Dnia 21 marca 2018 uczniowie klas 4-7 szkoły podstawowej i gimnazjum powitali wiosnę. Ten dzień potocznie nazywany jest dniem wagarowicza. W związku z tym opiekunowie samorządu uczniowskiego szkoły podstawowej Pani Danuta Kozikowska i Pani Grażyna Kędziorska wystąpiły z zapytaniem do Pani Dyrektor „Czy jest możliwa ucieczka wszystkich uczniów z zajęć lekcyjnych?” Okazało się , że jest to realne. Tego dnia pojechaliśmy do kina w Grudziądzu. Zawiozły nas szkolne autobusy. Uczniowie klas 4-6 oglądali film „CUDOWNY CHŁOPAK”, zaś klasy 7 i gimnazjum „NAJLEPSZY”. Filmy dostarczyły uczniom i nauczycielom wiele przeżyć i emocji. Wyjazd odbył się w ramach lekcji. Ten wyjazd można potraktować, jako niecodzienną lekcję wychowawczą na wagarach. Powitaniu wiosny towarzyszyły kolorowe barwy w naszych szkolnych oknach, gazetka o tematyce wiosennej wykonana przez samorząd uczniowski szkoły podstawowej. Organizatorami tego szkolnego zadania zajęły się opiekunowie samorządu SP.