Konkurs Wiedzy Pożarniczej

26-03-18 Administrator 0 comment

KONKURS WIEDZY POŻARNICZEJ
– ELIMINACJE POWIATOWE

27 marca 2018 r. w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Brodnicy odbyły się Eliminacje Powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej “Młodzież zapobiega pożarom”. Organizatorami turnieju był Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Brodnicy oraz Komenda Powiatowa PSP w Brodnicy. W rywalizacji wzięło udział 35 uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych z terenu powiatu brodnickiego. Z naszej szkoły do konkursu przystąpiło 2 uczniów. Była to Sandra Milarska z klasy 6 szkoły podstawowej oraz Sebastian Sikorski z klasy III gimnazjum (w eliminacjach pisemnych zajął 8 miejsce). Miłą informacją jest, iż absolwent Zespołu Szkół w Zbicznie Kacper Dolecki, który uczęszcza obecnie do szkoły średniej w Toruniu, brał udział w konkursie i reprezentował Ochotniczą Straż Pożarną ze Zbiczna. Uczniowie przygotowywali się pod kierunkiem Pani Danuty Kozikowskiej.

W skład jury eliminacji powiatowych wchodzili:

  • mł. kpt. Krzysztof Natucki – przewodniczący,
  • kpt. Robert Czarnecki,
  • asp. Małgorzata Kur,
  • dh Marosz Andrzejczak,

Konkurs przebiegał w dwóch etapach – eliminacje pisemne oraz ustne. Do finału ustnego zakwalifikowano po 5 uczniów z największą liczbą punktów w kategorii szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz 3 uczniów szkół ponadgimnazjalnych. W wyniku rozgrywek finałowych kolejność zajętych miejsc przedstawiała się następująco:

I grupa wiekowa (szkoły podstawowe do klasy 6):

1.     Hubert Wituła (SP Drużyny)

2.     Karolina Goryńska (SP Jabłonowo Pom.)

3.     Kamil Rutkowski (SP Szabda)

4.     Igor Nagórski (ZS Pokrzydowo)

5.     Sandra Milarska (ZS Zbiczno)

III grupa wiekowa (szkoły ponadgimnazjalne):

1.     Kajetan Orłowski (III LO Brodnica)

2.     Kacper Osiński (III LO Brodnica)

3.     Kacper Dolecki (X LO Toruń, zamieszkały w m. Zbicznie)

Uczniowie Zespołu Szkół w Zbicznie wykazali się ogromną wiedzą w zakresie pożarnictwa. Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody oraz upominki. Młodzież wzięła udział w prelekcji o trudnej pracy strażaka. Mieli okazję zobaczyć sprzęt PSP w Brodnicy. W czasie konkursu towarzyszyła miła atmosfera.

1.jpg 2.jpg 3.jpg
4.jpg 5.jpg 6.jpg
7.jpg 8.jpg