Szkoła Młodych Patriotów

02-04-18 Administrator 0 comment

„SZKOŁA MŁODYCH PATRIOTÓW”

„SZKOŁA MŁODYCH PATRIOTÓW” to ogólnopolski program realizowany w Zespole Szkół w Zbicznie pod kierunkiem Pani Danuty Kozikowskiej. Zadania związane z realizacją programu będą wykonywane w okresie od marca 2018 do listopada 2018. Po prawidłowym wykonaniu czynności niezbędnych w programie, szkoła otrzyma certyfikat „SZKOŁA MŁODYCH PATRIOTÓW”. Celem jest krzewienie wśród dzieci i młodzieży postaw patriotycznych w kontekście historii państwa i narodu polskiego. Organizatorem programu jest Studium Prawa Europejskiego w Warszawie. Uczniowie realizujący zadania pogłębią wiedzę na temat współczesnego patriotyzmu, wykonają Kodeks Postaw Patriotycznych, przeanalizują motyw „Małej ojczyzny” w środowisku lokalnym oraz spróbują odpowiedzieć na pytanie „Co dla mnie oznacza bycie patriotą?”

“Ojczyzna, to nie kraj, w którym mieszkasz, ale kraj którego potrzebujesz i który potrzebuje ciebie.”

Tekst opracowała: Pani Danuta Kozikowska (koordynator programu)