Inauguracja roku szkolnego 2018/2019

02-09-18 Administrator 0 comment

INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

 

Ceremonię inauguracji roku szkolnego 2018/2019 rozpoczęto od wprowadzenia flagi państwowej oraz odśpiewania hymnu państwowego. Na uroczystość przybyli uczniowie wraz ze swoimi rodzicami. Galę zaszczycili swoją obecnością: Wójt Gminy Zbiczno pan Wojciech Rakowski, Przewodnicząca Rady Gminy pani Magdalena Golubska, Sekretarz Gminy pani Katarzyna Kwiatkowska, Inspektor ds. Oświaty pani Katarzyna Dembek, Zarząd Rady Rodziców pani Izabela Jakubowska oraz pani Izabela Kessler-Fanslau, księża: ks. Krzysztof Dębiec oraz ks. Kazimierz Wierzbicki.

Z początkiem września z funkcji dyrektora Zespołu Szkół w Zbicznie zrezygnowała pani Halina Murlik. Wójt Gminy Zbiczno pan Wojciech Rakowski podziękował pani Halinie Murlik za zaangażowanie, współpracę i pracę na rzecz naszej placówki a przede wszystkim na rzecz uczniów naszej szkoły. Słowa podziękowań skierowła również pani Halina Murlik dziękując za współpracę.

Następnie z okolicznościowym przemówieniem wystąpiła pełniąca obowiązki dyrektora Zespołu Szkół w Zbicznie pani Urszula Pomianowska. Pani Dyrektor przywitała całą społeczność uczniowską wraz z rodzicami, nauczycieli i pracowników szkoły. Wspomniała, że obok wychowania i jakości kształcenia nadrzędnym celem będzie współpraca dla dobra naszych uczniów. Pani Dyrektor życzyła uczniom, rodzicom, nauczycielom oraz pracownikom szkoły samych sukcesów, wiele wytrwałości oraz spełnienia wszystkich marzeń i planów.

Następnie głos zabrał Wójt Gminy Zbiczno pan Wojciech Rakowski, który również przekazał zgromadzonym najlepsze życzenia na nowy rok szkolny.

Kolejnym ważnym faktem tego dnia było złożenie przez Wójta Gminy Zbiczno pani Monice Choszczewskiej gratulacji awansu zawodowego. Pani Dyrektor również pogratulowała Pani Choszczewskiej otrzymania tytułu nauczyciela dyplomowanego.

Pani Dyrektor pożegnała również odchodzącą na emeryturę panią Danutę Tracz, która ze szkołą związana była od wielu lat.

Organizację roku szkolnego 2018/19 przedstawiła powołana na stanowisko wicedyrektora pani Agnieszka Kalisz.

Uczniowie wypoczęci i z uśmiechem powrócili do swoich koleżanek i kolegów, ulubionych pań i całej wrzawy szkolnych korytarzy.

Niektórzy po raz pierwszy przekroczyli progi naszej placówki….witamy wszystkich bardzo serdecznie w naszej szkole!!!!

1.JPG 2.JPG 3.JPG
4.JPG 5.JPG 6.JPG
7.JPG 7a.JPG 7b.JPG
7c.JPG 7d.JPG 7e.JPG
7f.JPG 7g.JPG 7h.JPG
7i.JPG 7j.JPG 7l.JPG
8.JPG 8a.JPG 8b.JPG
8c.JPG 8e.JPG 8f.JPG
8g.JPG 8h.JPG 9.JPG
9a.JPG 9b.JPG 9c.JPG
9d.JPG 9e.JPG 9f.JPG
9g.JPG 9h.JPG 9i.JPG
9j.JPG 9k.JPG 9l.JPG