Zbiórka elektrośmieci

01-10-18 Administrator 0 comment

Wszystkie dzieci zbierają elektrośmieci
– wrzesień 2018 rok

„Szkole pomagamy i Świat oczyszczamy” to projekt ekologiczny i edukacyjny, którego celem jest zachęcenie dzieci i młodzieży w wieku szkolnym do promowania zachowań proekologicznych oraz podnoszenia świadomości ekologicznej na temat szkodliwości składowania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

 

Praktyczną stroną jest zbiórka elektrośmieci prowadzona we współpracy z placówkami oświatowymi na terenie całego kraju. Również nasza szkoła brała udział w tym projekcie. 21 września specjalistyczna firma odebrała ze szkoły zebrane elektrośmieci.

 

Jakie są korzyści z udziału?

Czynny udział w Akcji przynosił korzyści nie tylko samej szkole i uczniom, ale również rodzicom. Każda osoba zainteresowana oddaniem zużytego sprzętu na rzecz szkoły przyczyniła się do poprawy jakości naszego środowiska, ale również miał możliwość pozbycia się niepotrzebnych, zalegających sprzętów. Dodatkowo każdy przekazany sprzęt zaliczany był na poczet zbiórki szkolnej.

 

Podsumowując główne korzyści to:

 

·        możliwość nieodpłatnego oddania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego przez każdą osobę prywatną bądź firmę

·        edukacja społeczności lokalnych na temat szkodliwego wpływu na środowisko składowanych elektrośmieci

·        za uzbierane kilogramy szkoły otrzymują nagrody w postaci sprzętu sportowego lub materiałów biurowych.

 

               Opiekun akcji

           Jolanta Wojtkiewicz