Dzień Nauczyciela oraz pasowanie na pierwszoklasistę

11-10-18 Administrator 0 comment

Dzień Edukacji Narodowej

Dnia 12 października 2018 roku w Zespole Szkół w Zbicznie obchodzono Dzień Edukacji Narodowej. Święto wszystkich pracowników oświaty zgromadziło w hali sportowej wiele osób, wśród których znaleźli się zaproszeni goście: Wójt Gminy Zbiczno pan Wojciech Rakowski, Sekretarz Gminy pani Katarzyna Kwiatkowska, Inspektor do Spraw Oświaty pani Katarzyna Dembek, Przewodnicząca Rady Gminy pani Magdalena Golubska, Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Obywatelskich – pani Katarzyna Ostrowska oraz Zarząd Rady Rodziców  pani Agnieszka Pawlewicz. Na uroczystość przybyli również nauczyciele szkoły, pracownicy niepedagogiczni, emeryci oraz cała społeczność uczniowska.

Okolicznościowe przemówienie Dyrektora Szkoły – Urszuli Pomianowskiej wprowadziło wszystkich w nastrój skłaniający do refleksji nad zawodem nauczyciela, nad jego istotą. Pani Dyrektor podkreśliła, że praca pedagoga to zadanie wymagające wielu poświęceń, a najlepszą nagrodą za trud i wysiłek jest uśmiech dziecka i dobre wyniki w nauce wychowanków.

Ciepłe słowa do pracowników oświaty skierował Wójt Gminy pan Wojciech Rakowski. Omówił inwestycje w oświacie i zapewnił o dalszym wsparciu szkoły. Złożył wszystkim pracownikom szkoły serdeczne życzenia pomyślności i satysfakcji z pracy z dziećmi.

Przewodnicząca Rady Gminy pani Magdalena Golubska złożyła nauczycielom okolicznościowe życzenia i gratulacje. Do życzeń dołączyła  się również Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Obywatelskich pani Katarzyna Ostrowska oraz Zarząd Rady Rodziców pani Agnieszka Pawlewicz.

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni otrzymali szczególne podziękowania od Wójta Gminy i Dyrektora Szkoły. Nagrody Wójta Gminy otrzymali: pani Urszula Pomianowska, pani Agnieszka Kalisz, pani Bernadeta Kleinowska,  pani Jolanta Wojtkiewicz oraz pan Rafał Laskowski. Nagrody Dyrektora Szkoły otrzymali następujący nauczyciele: pani Longina Jasieniecka, pani Grażyna Kędziorska, pani Danuta Kozikowska, pani Monika Choszczewska, pani Monika Ośwałdowska-Kania, pani Anita Małkowska oraz pracownicy niepedagogiczni: pani Małgorzata Rostkowska-Misiuro, pani Zenobia Zarębska, pani Grażyna Chachulska, pani Danuta Jamroży, pani Bogumiła Ziółkowska,pan Andrzej Nowatkowski.

Wszyscy nauczyciele i pracownicy szkoły otrzymali drobne upominki i kwiaty od uczniów. Dla wszystkich uczniów były uśmiechy i cukierki.

W tym dniu w naszej szkole odbyła się uroczystość Ślubowania i Pasowania na Ucznia, w której wzięły udział dwie klasy pierwsze: 1a pod kierunkiem p.Krystyny Nowatkowskiej oraz  1b pod kierunkiem p. Grażyny Wójcik. Pani Dyrektor, Urszula Pomianowska, szczególnie gorąco przywitała uczniów klas pierwszych. Zwróciła uwagę na doniosły charakter wydarzenia, jakim jest ślubowanie w życiu każdego malucha przekraczającego próg szkoły. Następnie dzieci zaprezentowały swoje umiejętności wokalne, recytatorskie i taneczne. Ubrane w strój galowy wyglądały niezwykle uroczyście. Rodzice ufundowali słowniki ortograficzne, które na koniec zostały wręczone uczniom.

Wydarzenie to było niezwykłym przeżyciem dla jeszcze niedawnych przedszkolaków, dzisiaj już uczniów naszej szkoły. Życzymy dzieciom oraz ich rodzicom licznych sukcesów i osiągnięć w dalszej edukacji.

Na zakończenie Pani Dyrektor podziękowała Samorządowi Uczniowskiemu oraz jego opiekunom: pani Agnieszce Pielackiej, pani Monice Goździkowskiej i pani Katarzynie Słomińskiej za przygotowanie uroczystości. 

a1.jpg a2.jpg a3.jpg
a4.jpg a5.jpg a6.jpg
a7.jpg a8.jpg a9.jpg
b1.jpg b2.jpg b3.jpg
b4.jpg b5.jpg b6.jpg
b7.jpg b8.jpg b9.jpg
c1.jpg c2.jpg c3.jpg
c4.jpg c5.jpg c6.jpg
c7.jpg c8.jpg c9.jpg
d1.jpg d2.jpg d3.jpg
d4.jpg d5.jpg d6.jpg
d7.jpg d8.jpg d9.jpg
e1.jpg e2.jpg e3.jpg
e4.jpg e5.jpg e6.jpg
e7.jpg e8.jpg e9.jpg
f1.jpg f2.jpg f3.jpg
f4.jpg f5.jpg f6.jpg
f7.jpg f8.jpg f9.jpg
g1.jpg g2.jpg g3.jpg
g4.jpg g5.jpg g6.jpg
g7.jpg g8.jpg g9.jpg
h1.jpg h2.jpg h3.jpg
h4.jpg h5.jpg h6.jpg
h7.jpg h8.jpg h9.jpg
i1.jpg i2.jpg