Warsztaty przyrodnicze

14-10-18 Administrator 0 comment

WARSZTATY PRZYRODNICZE NA TRASIE ŚCIEŻKI DYDAKTYCZNEJ „GRABINY- ŁĄKORZ”

Dnia 15 października 2018 roku uczniowie klasy 5a i 5b Szkoły Podstawowej w Zbicznie brali udział w warsztatach na trasie ścieżki przyrodniczej „Grabiny- Łąkorz”. Celem warsztatów było bliższe poznanie otaczającej nas natury oraz zależności zachodzących w przyrodzie. Podczas warsztatów uczniowie dowiedzieli się o gospodarczym wykorzystaniu siedlisk, poznali różnorodne gatunki roślin i zwierząt. Piątoklasiści pod przewodnictwem p. Stanisława Jarzembowskiego oraz p. Benedykta Sarnowskiego przemierzyli 12 stanowisk, na których dowiedzieli się o funkcjach lasu, gatunkach chronionych i zwierzętach żyjących w drzewostanach. Po zakończonych zajęciach na uczniów czekało ognisko z kiełbaskami. Organizatorem wycieczki były wychowawczynie: p. Danuta Kozikowska oraz p. Grażyna Kędziorska. Opiekę nad uczniami sprawowała również p. Iwona Szwaracka.

Podsumowaniem wyjazdu jest poniższa sentencja:

„Trzeba dzieci uczyć w granicach możliwie najszerszych, nie tylko z książek czerpać mądrość, ale z nieba, ziemi, z dębów i buków.”

J.A. Komeński

1.jpg 2.jpg 3.jpg
4.jpg 5.jpg 6.jpg
7.jpg 8.jpg