Dokumenty i druki szkolne. Dane szkoły.

04-11-18 Administrator 0 comment

 Dane szkoły

Szybka wizytówka naszej szkoły – kod QR:

Dane przetwarzane są w celu umożliwienia odpowiedzi na przesłaną korespondencję e-mail. Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół w Zbicznie. Dane kontaktowe do korespondencji z Administratorem: 87-305 Zbiczno 150;   tel. +48 56 49 393 10.  Kontakt z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest możliwy poprzez e-mail: [email protected]    

ZOBACZ CAŁOŚĆ KLAUZULI INFORMACYJNEJ

 

 

 

Dokumenty i druki szkolne

 

                                 NAZWA DOKUMENTU

 

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania  (Szkoła Podstawowa)

Statut Przedszkola w Zbicznie

 Statut Szkoły Podstawowej w Zbicznie

 Regulamin korzystania z szafek szkolnych w Zespole Szkół     w Zbicznie    
System pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz 

  wspierania uczniów Zespołu Szkół w Zbicznie

Procedury obowiązujące w Zespole Szkół w Zbicznie doc.gif - 1.18 Kb
Regulamin przedszkola doc.gif - 1.18 Kb
   
Program Wychowawczo-Profilaktyczny Szkoły Podstawowej w Zbicznie doc.gif - 1.18 Kb
Realizacja dodatkowych programów w roku szkolnym doc.gif - 1.18 Kb

Plan Pracy Zespołu Szkół w Zbicznie na rok szkolny

   
   
Regulamin Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej w Zbicznie doc.gif - 1.18 Kb
 Polityka bezpieczeństwa i ochrony przetwarzania danych osobowych wraz z instrukcją zarządzania systemem informatycznym