Szkoła Młodych Patriotów

07-12-18 Administrator 0 comment

„SZKOŁA MŁODYCH PATRIOTÓW”

Nadanie certyfikatu dla Zespołu Szkół w Zbicznie

 

„SZKOŁA MŁODYCH PATRIOTÓW” to ogólnopolski program realizowany w Zespole Szkół w Zbicznie pod kierunkiem Pani Danuty Kozikowskiej. Zadania związane z realizacją programu były wykonywane w okresie od marca 2018 do listopada 2018. Po prawidłowym wykonaniu zleconych zadań w programie, szkoła otrzymała certyfikat „SZKOŁA MŁODYCH PATRIOTÓW”. Celem było krzewienie wśród dzieci i młodzieży postaw patriotycznych w kontekście historii państwa i narodu polskiego. Organizatorem programu było Studium Prawa Europejskiego w Warszawie. Uczniowie realizujący zadania pogłębili wiedzę na temat współczesnego patriotyzmu, wykonali Kodeks Postaw Patriotycznych, przeanalizowali motyw „Małej ojczyzny” w środowisku lokalnym oraz spróbowali odpowiedzieć na pytanie „Co dla mnie oznacza bycie patriotą?” Cały konkurs składał się z 9 zadań. Wszystkie zadania zostały ocenione przez komisję, powołaną ze Studium Prawa Europejskiego. Nasza szkoła otrzymała maksymalną ilość punktów.

Zadania wykonywali uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum w Zbicznie.

Przykładowe zadania do zrealizowania:

Zadanie 1.

Przeprowadzenie konwersatoriów pt. „Patriotyzm na co dzień. Co dla mnie oznacza bycie patriotą”.

Wykonanie:

Ocena na podstawie sprawozdania, zdjęć, prac plastycznych przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.

Zadanie zrealizowano w maju 2018 roku. Zaangażowani zostali uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum w Zbicznie. Uczniowie młodszych klas rysowali schematy i rysunki pt. Patriotyzm. Odbyło się to na zajęciach z wychowawcą. Uczniowie gimnazjum otrzymali przydzielone zadania. Klasy trzecie gimnazjum wspólnie z nauczycielem opracowali ankietę pt. „Patriotyzm na co dzień. Co dla mnie oznacza bycie patriotą?” Na lekcjach wiedzy o społeczeństwie  omówiono cel przeprowadzenia ankiety, a później podsumowano wyniki.

Zadanie 2.

Przygotowanie plakatu „100. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości”. Ocena na podstawie sprawozdania oraz prac plastycznych przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.

Zadanie 3.

Przeprowadzenie sondażu wśród uczniów, nauczycieli, mieszkańców miejscowości nt. postaw patriotycznych oraz roli patriotyzmu lokalnego. Ocena na podstawie sprawozdania, nagrania, zdjęć przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.

Całokształt pracy włożonej w realizację tego konkursu miał na celu upamiętnienie 100 rocznicy Polski Niepodległej. Najprościej można to powiedzieć jednym zdaniem:

“Ojczyzna, to nie kraj, w którym mieszkasz, ale kraj którego potrzebujesz i który potrzebuje ciebie.”

Tekst opracowała: Pani Danuta Kozikowska (koordynator programu) 

 

1.jpg 11.jpg 12.jpg
13.jpg 2.jpg 3.jpg
4.jpg 5.jpg 6.jpg
7.jpg 8.jpg 9.jpg
13.jpeg 9.jpeg