Liga Ochrony Przyrody

12-12-18 Administrator 0 comment

LIGA OCHRONY PRZYRODY

 

Liga Ochrony Przyrody (LOP) – organizacja ekologiczna powstała w Polsce w 1927 roku. Głównym założeniem jej twórców była chęć uwrażliwiania człowieka, a szczególnie młodzieży na bogactwo i piękno przyrody, budzenia jej umiłowania, szerzenie zrozumienia istoty, znaczenia i celów ochrony przyrody.

Cele

  • prowadzenie działalności edukacyjnej w celu kształtowania stosunku społeczeństwa do środowiska przyrodniczego,
  • popularyzowanie wiedzy o przyrodzie i ochronie przyrody,
  • zachęcanie do podejmowania i wykonywania społecznie prac na rzecz środowiska przyrodniczego oraz organizowania takich prac,
  • inicjowanie oraz inspirowanie działań na rzecz środowiska przyrodniczego,
  • czuwanie nad przestrzeganiem prawa ochrony przyrody oraz interweniowanie w przypadkach jego naruszenia.

Do w/w organizacji należą uczniowie Zespołu Szkół w Zbicznie. Koordynatorem organizacji na terenie szkoły jest pani Danuta Kozikowska . Do organizacji należą dzieci rozpoczynający edukację biologiczną i geograficzną w klasach piątych.  Uczniowie realizują zadania z założeniami organizacji LOP, biorą udział w konkursach.

                  Koordynator LOP  Danuta Kozikowska

1.jpg 2.jpg