#SuperKoderzy – lekcja 6

12-12-18 Administrator 0 comment

#SuperKoderzy poznają czujniki

Tematem lekcji było omówienie istoty działania czujników w robocie jako modułów dających mu możliwość odbierania sygnałów z otoczenia, oraz omówienie sposobu działania poszczególnych czujników z zestawu LOFI Robot EDUBOX.

Zajęcia rozpoczęły się od omówienia, jakimi zmysłami posługują się ludzie i inne organizmy żywe. Uczniowie uświadomili sobie, że mogą odbierać sygnały z otaczającego ich świata za pomocą dotyku, słuchu, wzroku, węchu i smaku. W dalszej części lekcji była mowa o tym, że roboty mają podobne „zmysły” do ludzi i nazywają się one CZUJNIKAMI. Uczniowie rozpoznawali następujące czujniki: przycisk, czujnik odległości, potencjometr oraz czujnik światła. Zadaniem #SuperKoderów było także dopasowanie czujników do odpowiadających im ludzkich zmysłów

a1.jpg a2.jpg a3.jpg
a4.jpg a5.jpg a6.jpg
a7.jpg a8.jpg a9.jpg
b1.jpg b2.jpg b3.jpg
b4.jpg b5.jpg b6.jpg
b7.jpg b8.jpg


Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast